Kvalita povrchu

Střední hodnota drsnosti Ra (DIN 4768)
je aritmetický průměr veškerých hodnot profilu drsnosti R v rámci celého měřeného úseku lm.

Střední hloubka drsnosti Rz (DIN 4768)
je střední hodnota vypočítaná na základě jednotlivých hloubek drsnosti pěti za sebou následujících jednotlivých měřených úseků le.

Jednotlivá hloubka drsnosti Z1 ... Z5
je svislá vzdálenost mezi nejvyšším a nejnižším bodem profilu drsnosti R v rámci jednotlivého měřeného úseku le.

Maximální hloubka drsnosti Rt (DIN 4768/1)
je vzdálenost mezi rostoucí a klesající křivkou v rámci měřeného úseku (referenční úsek) profilu filtrovaného dle normy DIN 4768, list 1.

Kvalita povrchu dle výrobní metody

Značení povrchu 
dle normy ISO 1302
nové 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Značení povrchu 
dle normy ISO 3141
dosud ▼▼▼▼   ▼▼▼ ▼▼
Ukazatele drsnosti   N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Střední aritmetická odchylka drsnosti Ra [μm] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Hloubka drsnosti Rz [μm] 0,25 0,63 1 1,6 2,5 4-6,3 10 16-25 40 63 100 160
Podélné soustružení, čelní soustružení          
Broušení na kulato/podélné broušení
Broušení na kulato/čelní broušení
             

⬜ = drsnost (dosažitelná prostřednictvím speciálních metod)

= drsnost (dosažitelná prostřednictvím běžného procesu obrábění)

⬛ = drsnost (dosažitelná prostřednictvím hrubého hrubování)