Používání podložek z tvrdokovu

Velmi důležitým elementem pro bezproblémové používání nástrojů na loupání tyčí je podložka z tvrdokovu upravená v souladu s vnější konturou břitové destičky pro loupání tyčí. Na jedné straně zajišťuje potřebnou oporu břitové destičky v jejím lůžku a na straně druhé chrání styčnou plochu v lůžku destičky před deformací a vymačkáváním. Podložka z tvrdokovu dále brání vymílání nástrojových držáků zapříčiněnému přerušením třísky, k němuž často dochází při loupání tyčí v důsledku těsného prostoru v loupací hlavě. Obecně musí být při loupání tyčí řezná hrana vedlejšího břitu přesně vystředěná s osou obrobku. Řezná hrana nacházející se pod středem otáčení je zdrojem vibrací. Řezná hrana nacházející se nad osou tyče způsobuje vysoký řezný tlak, vytvrzení povrchu tyče a plastickou deformaci břitové destičky, čímž se následně zkracuje její životnost. Díky podložkám o různé tloušťce lze nastavit správnou polohu řezné hrany na střed tyče. Neviditelná značka opotřebení na vodicí fazetce, odlupování materiálu na řezné hraně a masivní opotřebení na utvařeči třísky ukazují na řeznou hranu, která se nachází pod osou obrobku. Extrémní opotřebení vodicí fazetky, ovšem malé opotřebení utvařeče třísky jsou oproti tomu indicie ukazující na umístění řezné hrany nad osou obrobku.

Používáním podložek z tvrdokovu zabráníte vymílání, deformacím i vymačkávání v nástrojovém držáku.

Podložky z tvrdokovu upravené v souladu s vnější konturou vyměnitelné břitové destičky.