Produktivita a efektivita

Vedle vysoké procesní bezpečnosti jsou pro naše zákazníky zabývající se loupáním tyčí nejdůležitějšími kritérii vysoký úběr třísek, perfektní kvalita povrchu tyče a tvarová stálost. Důležitým základním předpokladem pro splnění výše uvedených požadavků je správná volba příslušného stroje pro loupání tyčí - různé varianty obrábění a sestavy systémů vyměnitelných břitových destiček (systém jednotlivých, tandemových nebo trojitých kazet) předpokládají různé řezné výkony strojů pro loupání tyčí. Pro přibližný výpočet potřebného řezného výkonu P [kW] slouží níže uvedený vzoreček, jehož pomocí lze stanovit počet použitelných řezných hran/vyměnitelných břitových destiček.

Vzoreček pro výpočet řezného výkonu:

vc = řezná rychlost (m/min)

ap = řezná hloubka (mm)

f = posuv na kazetu (mm/ot.)

Kc1.1 = měrná řezná síla (N/mm2)

Je třeba zohlednit skutečnost, že tento přibližně vypočítaný řezný výkon platí pouze pro jeden kazetový systém. Je-li obráběcí stroj na loupání tyčí vybavený jednou loupací hlavou se 4 kazetami / nástrojovými saněmi, pak se musí řezný výkon vypočítaný podle uvedeného vzorečku vynásobit koeficientem 4. S ohledem na řeznou hloubku ap se musí zohlednit skutečnost, že se v případě tandemového nebo trojitého systému musí připočítat jednotlivé, radiální řezné hloubky všech hrubovacích a dokončovacích břitových destiček.

Posuv a řezná hloubka

Největší vliv na produktivitu mají posuv a řezná hloubka. Jejich parametry jsou ovšem omezené možnostmi a kvalitou údržby obráběcího stroje pro loupání tyčí a jeho loupacími nástroji, i stavem polotovaru, které jsou nevyhnutelně zdrojem vibrací - snížení vibrací v rámci procesu loupání tyčí je konec konců receptem na vysokou produktivitu a kvalitu obráběných produktů.

Stabilitu procesu loupání tyčí dodatečně zvyšuje vyladěné provedení vodicí fazetky, které závisí na kvalitě a tvrdosti obráběného materiálu. Nominální hodnota tohoto úhlu vodicí fazetky určuje, zda dokončovací břitová destička umístěná paralelně ke směru osy vytváří mezi tyčí a vodicí fazetkou úhel hřbetu - hovoří se o pozitivních břitových destičkách, nebo zda se s tyčí vytváří kontakt s tvarovým stykem - hovoří se o neutrálních břitových destičkách, nebo zda vyvíjí na tyčový materiál značný tlak - hovoří se o negativních břitových destičkách. Různé materiály potřebují optimalizované, kompatibilní vlastnosti vyměnitelné břitové destičky. Úhel vodicí fazetky a délka vedlejšího břitu ovlivňují konec konců kvalitu povrchu obráběné tyče. Kromě toho se musí dbát na náležitou volbu správné vyměnitelné břitové destičky vzhledem ke konkrétní řezné hloubce ap. Utvařeče třísky specificky upravené dle vlastností obráběného materiálu lámou náležitě dlouhou třísku utvářenou během procesu loupání tyčí.

Řezná hloubka zde hraje nezanedbatelnou roli. Jak jsme se již zmínili v předchozí kapitole, v rámci procesu loupání tyčí jsou k dispozici příslušné vyměnitelné břitové destičky pro hrubování, středně hrubé obrábění a dokončovací obrábění. Označení utvařečů třísky CERATIZIT již odkazuje na oblast použití - řezná hloubka ap. Označení utvařečů třísky písmenem „R“ (rough) se má používat v případě řezné hloubky, která je větší než 3,0 mm, označení písmenem „M“ (medium) pro řeznou hloubku mezi 1,0 a 3,0 mm a označení „F“ (fine) pro řeznou hloubku menší než 1,0 mm - tyto utvařeče jsou vhodné bez výjimky pro dokončovací obrábění. Na základě tohoto výběru se docílí nejlepšího řešení pro třískové obrábění, ideálního rozložení řezných sil na vyměnitelné břitové destičce a tím i optimální životnosti. Při dimenzování tandemových kazetových systémů by měla velkou část řezné hloubky obstarat hrubovací břitová destička. Řezná hloubka dokončovací břitové destičky by měla - v závislosti na typu dokončovací břitové destičky - činit 0,5 až 1,8 mm.