Různé metody upínání

Základním předpokladem pro uspokojivý výsledek loupání tyčí je přesná poloha a zafixování destičky pro loupání tyčí v nástroji tak, aby se zabránilo jejímu vytažení. V praxi jsou pro upínání břitových destiček běžné následující 2 varianty:

Upínání pomocí upínacího šroubu

Upínání pomocí šroubu přináší následující výhody:

Ve srovnání s upínáním vyměnitelné břitové destičky pomocí upínky se v případě upínání pomocí šroubu vždy docílí přesné polohy břitové destičky v lůžku, přičemž je precizně upnutá jak v radiálním, tak i v axiálním směru. Systém upínání pomocí upínacího šroubu představuje ekonomické řešení. Jako náhradní díl musí být k dispozici pouze upínací šroub. Vysoce kompaktní konstrukce bez přečnívajících prvků umožňuje nerušené odvádění třísek a chrání upínací díly před opotřebením.

Upínání pomocí upínky

Upínka přináší následující výhody:

V případě upínacího šroubu se při otáčení břitové destičky musí šroub zcela vyšroubovat z nástroje. V případě upínání pomocí upínky se musí upínka naopak pouze nepatrně nadzvednout, aby se vyměnitelná břitová destička mohla otočit nebo vyměnit.

Utahovací momenty upínacích šroubů

Závit 8,8 max. utahovací moment [Nm] na třídu pevnosti 10,9 12,9
M4 3 4,6 6,1
M5 5,9 8,6 10
M6 10,1 14,9 17,4
M8 24,6 36,1 42,2
M10 48 71 83