TEAM CUTTING TOOLS

Typy opotřebení HSS a TK vrtáků

Odloupávání na rozích

Příčiny

 • obrobek se pohybuje při zajíždění vrtáku (např. upnutí obrobku není optimální) 
 • nedostatečné chlazení 
 • příliš velká odchylka obvodové házivosti

Řešení

 • kontrola upínacího prvku, (kontrola vůle uložení vřetena)
 • kontrola přivádění chladicího média 
 • optimalizace obvodové házivosti

Odloupávání na vodicích fazetkách

Příčiny 

 • pohybování obrobku
 • nesprávná manipulace nebo přeprava

Řešení

 • kontrola upnutí obrobku, kontrola stability nástroje
 • používání originálních obalů pro uskladnění a přepravu

 

Odloupávání na stupních

Příčiny

 • nedostatečná stabilita 
 • upínač není dostatečně výkonný a přesný

Řešení

 • kontrola upínacího přípravku 
 • používání vysoce přesných upínačů

Tvorba nárůstků

Příčiny

 • příliš nízká řezná rychlost
 • negativní plocha na rozích břitu 
 • nedostatečné chlazení

Řešení

 • zvýšení řezné rychlosti 
 • použití vrtáku s ostrým rohem břitu 
 • kontrola přivádění chladicího média

Vylamování na vodicích fazetkách

Příčiny

 • obrobek se pohybuje při vyjíždění vrtáku z díry; „zpětné odpružení“ 
 • nedostatečné chlazení

Řešení

 • kontrola upnutí obrobku 
 • kontrola chladicího média, zvýšení tlaku chladicího média

Vylamování na hlavním břitu

Příčiny

 • nestabilní podmínky pro vrtání 
 • přerušovaný řez
 • překročení maximální šířky opotřebení

Řešení

 • optimalizace obrobku a upnutí nástroje
 • snížení posuvu 
 • dřívější výměna nástroje

Vymílání

Příčiny

 • příliš nízká řezná rychlost 
 • nedostatečné chlazení

Řešení

 • zvýšení řezné rychlosti 
 • zvýšení tlaku chladicího média

Roztříštění vrcholového úhlu

Příčiny

 • posuv je příliš malý 
 • vrták rozhazuje otvor

Řešení

 • zvýšení posuvu 
 • obvodová házivost < 0,02 mm

Nadměrné opotřebení hřbetu na rohu břitu

Příčiny

 • řezná rychlost je příliš vysoká 
 • příliš malý posuv 
 • nedostatečné chlazení
 • vrtání ze dvou stran nebo přerušovaný řez při vyjíždění

Řešení

 • snížení řezné rychlosti
 • zvýšení posuvu 
 • lepší chladicí médium (větší objem, zvýšení tlaku, umístění trysek?) 
 • kontrola vyjíždění z díry

Nadměrné opotřebení břitu

Příčiny

 • řezná rychlost je příliš vysoká 
 • tlak chladicího média je příliš nízký 
 • vrták rozhazuje otvor

Řešení

 • snížení řezné rychlosti, zvýšení posuvu 
 • zvýšení tlaku chladicího média 
 • obvodová házivost < 0,02 mm