Jaký vliv má ostření na frézu?

Čelo

V případě přílišného opotřebení geometrie čela se čelo odřízne a znovu naostří, což vede ke zkrácení nástroje (délka břitu) o přidaný rozměr x.

Plochy čela

Při ostření plochy čela se zmenšuje průměr břitu.

Obvod

Při ostření na obvodu se zmenšuje průměr břitu.

Krček


Pokud se ostří krček nástroje, pak se to týká pouze průměru. 
Délka krčku se nemění!