Systém ToolScope monitoruje a dokumentuje výrobu komponent pro turbíny motorů

Aby se zajistila naprostá bezpečnost leteckého a kosmického průmyslu, výrobní procesy musí splňovat požadavky celé řady přísných norem. Za účelem snížení manuální náročnosti dokumentace své výroby, vsází jistý dodavatel v leteckém a kosmickém průmyslu na náš asistenční systém ToolScope - pro dosažení úspory času a zvýšení procesní bezpečnosti!

Normy aplikované na výrobu letadel a jejich komponent jsou extrémně přísné a musí se bezezbytku dodržovat i dokumentovat. „Dodavatel, který úspěšně překonal tyto překážky a stal se pevným článkem dodavatelského řetězce v leteckém průmyslu, chtěl snížit značnou manuální náročnost při provádění kontrol a dokumentace. Proto hledal systém pro monitorování procesu, který splňuje i požadavky norem pro letecký průmysl GEP11TF12 a MTV548-4. Řešením je náš systém ToolScope“, vysvětluje Marc Rottschäfer, Sales & Application Lead/Digital Solutions CERATIZIT.

Kontrola v reálném čase chrání obrobek i stroj

Výše uvedený dodavatel vyrábí mimo jiné kompresorová kola pro turbíny motorů, takzvané blisky, ze slitiny niklu a chromu - Inconel® 718. „Důležitým faktorem pro zajištění kvality a zabránění drahým neshodám ve výrobním procesu je monitorování procesu v reálném čase pomocí systému ToolScope. Systém indikuje výstrahu v případě předčasného opotřebení nástroje nebo dokonce jeho zlomení a chrání tím stroj i obrobek“, konstatuje Marc Rottschäfer. 

Ovšem nejprve bylo nutné vybavit veškerá obráběcí centra používaná pro výrobu blisků systémem CERATIZIT ToolScope i stejnou senzorikou pro monitorování chladicího média. Výzva pro dodavatele systému: Stroje pocházely z let 2007 až 2020 a disponovaly tudíž různým systémem řízení i softwarovou verzí. Přesto se podařilo do všech strojů zaintegrovat stejnou platformu pro ovládání systému ToolScope. Zákazník z toho má přirozeně radost: Každý stroj lze s ohledem na monitorování procesů ovládat jednotně.

Hardware ToolScope s přímým připojením ke stroji
Blisk určený pro turbíny motorů: Přesnost otvorů v blisku monitoroval systém ToolScope.

Moduly ToolScope pro digitální dokumentaci

ToolScope se skládá z různých modulů, které lze navzájem kombinovat a současně plní různá zadání související s monitoringem. „Pro našeho zákazníka bylo důležité, aby byl schopen včas identifikovat zlomený nástroj a tím zabránit následnému poškození nástroje, obrobku a stroje. Za tímto účelem používáme modul TS-PM (monitorování procesu), který umožňuje dokonce výrobu bez zapojení operátora, a sice prostřednictvím 100 % kontroly obrobků“, dodává Marc Rottschäfer. Tato kontrola se rozšířila pro splnění požadavků leteckých norem GEP11TF12 a MTV548-4. V tomto případě se monitoruje krouticí moment vřetena, krouticí moment osy posuvu, otáčky vřetena, tlak chladicího média a průtok.

Podporu pro monitorování dokumentace kritických procesů v reálném čase přináší modul TS-QRep (dokumentace kvality). „Pro splnění vysokých standardů leteckého průmyslu musí být dodavatel schopen předložit kompletní dokumentaci kvality. Modul TS-QRep ukládá do paměti například soubor PDF jako doklad o kvalitě, generuje procesní schéma a ukládá do paměti procesní informace jako jsou sériová čísla, čísla nástrojů i časová razítka. Kromě toho se dokumentuje skutečnost, že se definované procesní meze i přesně dodržují“, vysvětluje Marc Rottschäfer.

TS-Connect (síťové funkce) umožňuje napojit systém ToolScope do firemní sítě a prostřednictvím funkce zapojení do sítě zahájit automatický transfer generovaných procesních dat a souborů PDF přímo na zákaznický server. IT oddělení zákazníka následně může dle svých specifických požadavků data zálohovat. 

Komplexní a přesto tak jednoduchý systém

Aby byla výroba blisků pro zákazníka ještě transparentnější, operátor může zadat sériové číslo vyráběné komponenty, čímž bude dokumentace obsahovat, vedle parametrů požadovaných leteckou normou, i sériové číslo komponenty a číslo nástroje. Dokumentace se ukládá seřazená dle sériových čísel komponent a v případě potřeby ji lze snadno poskytnout koncovému zákazníkovi. Prostřednictvím skenerů čárových kódů nebo zadáním dat do systému řízení lze proces zcela automatizovat.

Pomocí různých modulů ToolScope lze provádět i komplexnější dokumentaci v souladu s normami leteckého průmyslu - a to ve zlomku sekundy.

Zautomatizovaný a funkční systém!

Prostřednictvím systému ToolScope společnost CERATIZIT dodavatelům jejich práci podstatně usnadnila: To, co se muselo dříve za účelem dokumentace ze systému náročně a dlouho manuálně stahovat, nyní probíhá automaticky - a tudíž ve zlomku sekundy. „Další důležitý aspekt systému ToolScope přispívající k vylepšení kvality: Systém chrání drahocenné obrobky a stroje, přičemž včas varuje před zlomením nástroje a v případě potřeby proces zastaví. Tak je výroba blisků pro koncového zákazníka ještě transparentnější - a letecký provoz opět o kousek bezpečnější!“, uvádí závěrem Marc Rottschäfer.