Bremsesystem

Forsinkelse af køretøjet under bremsning

Regulerer funktioner som ABS, ASR og ESP

Omdanner kinetisk energi til varme

1. Bremsekaliber

Bearbejdning af en bremsekaliber byder på mange udfordringer: Hvis der anvendes sfærisk grafitjern, tæller værktøjernes standtider, ved aluminium er det dets ydelse. Dertil kommer, at maskinkoncepterne virker på de enkelte værktøjsvarianter. Men uanset om det er på et bearbejdningscenter, en drejemaskine eller en specialmaskine: Vores kunder får altid den optimale løsning til deres specielle anvendelser. 
En bred portefølje af værktøjer og årelang erfaring inden for bearbejdning af bremsekaliber gør det muligt for os at tilfredsstille alle behov fra simpel hårdmetalbor til high-end-løsninger med mekatroniske værktøjer.

1. Fræsning af belægning, skivefrigang og støvhætte i en operation

Skivefræser

 • Cyklusbesparelse ca. 50 %
 • Tangentialskær for maksimal ydeevne
 • Færdiggørelse af flader i et overløb eller skrub-/sletbearbejdning muligt via todelt skivefræser som er tilpasset i bredden
 • Krydsfortanding af skærene eliminerer vibrationer
 • Kan anvendes højre- og venstreskærende

2. Skrub- og fasfræsning ved stempelboring i en arbejdsgang

Skrubborestang

 • TOHT-vendeskær med POWER støtte-fasteknologi muliggør høje tilspændinger og rolig gang på trods af langt udhæng
 • Ekstra HM-støtteelementer drejet 90° mod vendeskæraksen stabiliserer værktøjet yderligere ved bearbejdning af bunden i stempeludboringen
 • Ekstra tangentialskær til kontrolspån

3. Simultan bearbejdning af tætningsrings- og spænderingsspor

Tætningsringssporfræser

 • Maksimal præcision takket være slebne skærekroppe og eroderede optagelseskamre 
 • Værktøjsnøjagtighed fra +/-0,025 mm i diameter
 • Ikke længere nogen komplicerede indstillinger
 • Slidfast hårdmetalkvalitet CTCP325 garanterer maksimal standtid trods høj skærehastighed

2. Elektronisk bremsesystem

Elektrificeringen har været hip i årtier: Assistentteknologier som antiblokering, antispinregulering eller det elektroniske stabilitetsprogram yder et højt bidrag til køresikkerheden og er nu standard i alle nye biler. Kvalitetsmæssigt er boringerne i styrehusene og værktøjerne en udfordring for operatørerne og ofte skal der laves meget præcise og komplekse konturer. 
For at undgå trafikprop i produktionslinjen, slipper vores moderne værktøjskoncepter bremsen og garanterer fri kørsel for effektiv produktion.

1. Boring af magnetventilen med maksimal præcision

PKD-trinbor

 • Hårdmetalgrundkrop med centrerspids og loddede 5-trins PKD-blanks
 • Kompleks boringskontur
 • Skærehastighed på op til 400 m/min muligt
 • Overfladekvalitet <Ra 0.8

2. Planfræsning af de udvendige sider

PKD-fræser HPC

 • Tydelig reduktion af hovedtiden med op til 72 %
 • Additiv fremstillet fræsere med maksimalt antal skær og perfekt tilførsel af kølemiddel
 • Højeste skæreværdier og standtider for en økonomisk produktion
 • Mindre gratdannelse og roligere gang end ved konventionelle PKD-fræsere
 • PKD-skær kan efterfølgende laserbehandles
 • Fås som stik-, indskrunings- eller monoblokfræser ab lager (Ø10 – 100 mm)

3. Kompleks hulkontur af pumpeinterface i en operation

PKD-trinbor

 • Hårdmetalgrundkrop med centrerspids og loddede PKD-blanks
 • Meget slidstærk PKD-type for maksimal standtid og ydelse
 • PKD med laset kontur for bedste overfladeresultater og konturnøjagtighed

3. Bremseskive

Konkurrencen er stor ved bearbejdning af bremseskiver og -tromler. Begge komponenter forventes dog at levere stadig højere ydeevne, men til færre omkostninger. Særligt seriefremstilling stiller høje krav til anvendelsesdata og processikkerhed for at holde stykomkostningerne så lave som muligt. Inden for lastbil- og erhvervsbilbranchen fremstilles bremseskiver stadigvæk af gråt støbejern. Men det tilsyneladende letbearbejdelige materialer har sine ulemper: Særligt den meget fine, men også slibende spånafgang stiller opspændingsmidlerne på en hård prøve. Ved skærehastigheder på mere end 1.000 m/min og tilspændinger på over 0,5 mm holder normale stål-spændefingre ikke meget længere end en skærkant. 
Vi går til kamp mod slitagen med innovative løsninger af fuldhårdmetal – inkl. gode standtider.

1. Drejning af bremsefladen og monteringsfladen i en enkelt operation

C-CLAMP 2.0 – dobbeltværktøj

 • Alle fordele ved C-Clamp 2.0 klemmesystemet
 • Cyklustidsbesparelse ved simultan bearbejdning
 • Med den samtidige bearbejdning af bremsefladen og monteringsfladen spares cyklustid og magasinplads
 • Specielt for „W“-vendeskæreplatter

2. Stikning af termonot

Keramisk stiksystem CX24

 • Økonomisk, processikker, fleksibelt
 • Skærekraftfordeling på to komponenter via skrå indbygning
 • Via 110° kopiering med tilspænding i siden f = 0,6 mulig
 • Kileform som udtrækssikring ved baglænskopiering
 • Sikker anlægning også ved profilstikplatter

3. Drejning af bremsefladen

C-CLAMP 2.0 – klemmesystem med fuldhårdmetalspændeklampe

 • Næsten ingen slitage på spændeklampen
 • Maksimale tilspændinger og skærehastigheder muligt
 • Massiv udvendig sekskantskrue > ikke længere nogen tilsmudsninger af Torx- eller inbusprofil
 • Forstørret kontaktflade > optimeret fladepresning
 • 20 Nm tilspændingsmoment!