Motor

Tilføring af frisk luft til motoren samt afledning af udstødningsgassen

Fordeling af brændstof til de enkelte injektorer

Motorens hjertestykke, hvor alle komponenter spiller sammen

Overfører stemplets kraft til krumtapakslen

Stemplets radialkraft forvandles til en rund bevægelse

Komprimering af indsugningsluften til motoren

1. Cylinderhoved

Moderne cylinderhoveder af aluminiumslegeringer er krævende for operatører og værktøjsproducenter, når det gælder materiale og proces. Frem for alt skal komplekse opgaver som bearbejdningen af ventilsæder, knastaksler samt injektorer altid udføres mere processikkert og effektivt, da de udgør en høj andel af stykomkostningerne. Samtidig stiger kravene til præcision via snævre tolerancer og overfladespecifikationer.
Vi klarer dette med værktøjsdesign uden at gå på kompromis med brugervenlighed.

1. Til ventilring- og ventilføring semi- og finishbearbejdning til ind- og udgang

Kombiværktøj-borestang med CBN-vendeskær og PKD-rival

 • Op til 8-skærs CBN-fullface fast-vendeskærløsning
 • PKD-rival op til Z6 for maksimale skæreværdier (fås også som HM)
 • Hurtig indstilling med højeste præcision (Plug & Play)
 • μm-præcist værktøjssystem for maksimal processikkerhed og gentagelsesnøjagtighed takket være hydraulisk ekspansionssystem
 • Modulær værktøjsopbygning af stand- og semistandardkomponenter (DAH-holder, hydraulisk ekspansionholder, skærholderbøsning, rival)
 • Rundløb og vinkel kan finjusteres på maskinspindlen takket være DAH

2. Planfræsning med den såkaldte sugeeffekt – op til 100 % spånfri indvendige rum på komponenten

Sugefæser

 • Kompromisløs skrubning op til ap 8 mm
 • PKD-bestykkede vendeskær, robust og samtidig skærevillig
 • Ekstremt høje standtider ud over de sædvanlige standarder på markedet
 • Ingen opsætningstid (Plug & Play)
 • Modulær opbygning af standardkomponenter (forsatsfræser, WSP, fræserholder)
 • Ø 50 mm – Ø 315 mm

3. Udboring af vandpropboring – op til 100 % spånfri indvendige rum på komponenten

PKD-udboreværktøj

 • Additiv fremstillet spånspolier til kølemiddelskift til spånen og borttransport af spånene fra boringen
 • PKD-3-skær for maksimal effektivitet
 • Processikker bearbejdning af vandpropboringer

2. Krumtaphus

Krumtaphuse fremstilles af forskellige aluminiumslegeringer og stiller ofte værktøjsproducenter på en hård prøve: Når det gælder standtid og præcision skal skæremateriale og værktøj trimmes til maksimal ydelse, særligt ved de belægningsteknologier, der anvendes i dag i cylinderboringen, som f.eks. LDS. 
Også ved spåntagningen af blandingsmaterialer med et skær som for eksempel i cylinder- og krumtapakselboring samt på brænderrumssiden, betaler vores knowhow og vores udviklingsarbejde sig – i sikre og effektive processer.

1. Højpræcis finish-bearbejdning af cylinderboringen

Kølemiddelstyret borestang

 • 5-skær med PKD-vendeskær for kort procestid med accelereret tilbagetrækning uden rilledannelse
 • Hulrundhed inden for 0,01 mm
 • Skærekompensation til Ø-korrektur (kan også integreres i maskine)
 • Processikkerhed og gentagelsespræcis værktøjssystem

2. Kompromisløs skrubbearbejdning ved store spåndybder og støbegrater

PKD-tangential planfræser

 • Tangential-PKD-vendeskær med 4 skærekanter og op til 11 mm
 • Ekstrem stabil udførelse af grundkrop og vendeskær, men alligevel skærevillig og med roligt løb
 • Tangential-HM-vendeskær fjerner uden problem større støbegrater
 • Meget høj standtid og effektivitet langt over tilsvarende på markedet
 • Attraktiv løsning til støberier

3. Fræsning af mikrokontur til LDS-forbearbejdning

LDS QMill

 • Fræsning af den komplette mikrokontur i cylinderboringen i en fræseomgang
 • Højpræcisions laserbaseret CVD-skærekant på vendeskæret for højeste effektivitet og standtid
 • Udførelse op til 3 skær for kort procestid
 • Hurtig og billig udskiftning, så ofte du vil

3. Krumtapaksel

Fra 12- til 3-cylinder motor: Uden krumtapaksel stopper moteren! Ved spåntagningen går det heller ikke uden et stort sortiment af skærematerialer og værktøjssystemer, endelig bruges til disse højt belastede bilkomponenter altid de mest modstandsdygtige og dermed de mest krævende materialer. Bearbejdningen af krumtapakslen kræver komplekse cyklustider og ekstremt variable bearbejdningstrin, hvilket udgør en stor udfordring for maskine, programmering og fremfor alt værktøjerne. Den, som har innovative ideer og intelligente værktøjsløsninger og som kan implementere disse, har succes. 
Vi tilbyder innovative skærematerialetyper, nye geometrier og værktøjsløsninger. Disse gør bearbejdningsprocesserne stabile, øger skærehastigheden og skæredybden, øger produktiviteten og hjælper dermed til at minimere produktionsomkostningerne.

1. Drejning af lejesædediameter

Drejehjul

 • Håndteringsvægt under 15 kg
 • Værktøjsskift uden løfteanordning
 • Ekstremt forkortet værktøjsskift
 • Nem håndtering
 • Kassetteform, fleksibel, individuel
 • Samme stabilitet som et monoværktøj
 • Omfattende program af vendeskær

2. Slag og hovedlejefræsning

Fræsehjul

 • Højpræcis fræsehjul
 • Maks. realiserbart tandtal
 • X-Lock kassettesystem: betjeningsvenlig, fleksibel
 • Beregnet til høje skæreværdier
 • Stort udvalg af vendeskær

3. Dybhulsboring af oliekanalboringer

Dybhulsbor Drillmax 24 CSD

 • Lige hovedskær til lav skærekraft
 • TiAlN-belægning
 • Længde 20xD til 30xD
 • Diameterområde 4 til 8 mm
 • Store, glatpolerede spånkanal for sikker spånafgang
 • Høj flugtningsnøjagtighed med 4 føringsfaser
 • Kan efterslibes

Drejehjul

  CTCP115 CTCP125 CTCK110 CTCK120
-XU    
-M50
-M70    

Fræsehjul

Stål krumptapaksler - ISO P Støbe krumtapaksler
1112 (ISO P30) 1122 (ISO K20)
CTPP225 (ISO P20 - P30) CTPK220 (ISO K15 - K25)
CTPP235 (ISO P35)  

4. Brændstof-fordeler

Højeffektive common-rail-indsprøjtninger er en fast bestanddel i nye motorer for at sænke forbrug og emissioner. Via brændstof-fordeleren afgives trykket jævnt i alle komponenter af højtryksystemet. Belastningen af disse komponenter er ekstremt høj, hvilket kræver moderne, svært bearbejdelige materialer. 
Takket være vores omfattende værktøjssortiment og vores ekspertise fordeler trykket sig jævnt i produktionen: På den måde bliver spåntagningen lige så effektiv som de nyeste motorgenerationer.

1. Overdrejning og forsænkning af brændstoftilslutningen

Kombi-overdrejningsværktøj

 • Vendeskær med 3 skær, letskærende
 • Drejning, plan- og forsænkning i et værktøj
 • Besparelser på værktøjsskift
 • Høje standtider og effektivitet takket være kombiløsning

2. Udvendig gevindfræsning af trykrørsforbindelserne

Gevindfræseværktøj

 • Reduktion af bearbejdningstiden med 4 gevindprofil skær
 • Høj værktøjsstabilitet muliggør høje skæreværdier og dermed forkortet procestid
 • Hurtig skift af vendeskær uden behov for indstilling (Plug & Play)
 • Meget korte og håndterbare spån
 • Perfekt køling af skær med indvendig tilførsel af kølemiddel og dermed forøgelse af standtiden
 • Gevindprofil-vendeskær kan efterslibes

3. Gevindfræsning af tilslutningsgevind

Gevindfræsning MGF HPC

 • Processikker, gentagelsespræcis gevindfræsning
 • Reduceret procestid sammenlignet med konventionelle gevind
 • 8 skær for maksimale skæreværdier og effektivitet
 • Gevind muligt til bunden
 • Samme værktøj kan anvendes i forskellige materialer (stål op til 1.200 N/mm² fasthed, rustfri stål, støbejernsmaterialer, titanlegeringer)
 • Meget korte og håndterbare spån
 • M4 – M20 i 1,5xD og 2xD kan fås ab lager
 • M4x0,5 – M16x1,5 in 1,5xD og 2xD kan fås ab lager

5. Plejlstang

Plejlstangen forbinder stemplet og krumtapakslen og omsætter dermed den lineære op- og nedadgående bevægelse af stemplet i krumtapakslens cirkelformede bane. Tilsvarende belastes der på træk, tryk, bøjning og torsion. Mikrolegerede eller kulstof-mangan-stål forarbejdet i sænksmedeprocessen, gør plejlstangen fit til denne type konstant stress i motordriften. 
Ved sådanne materialer, der konstant videreudvikles, kommer det an på knowhow i værktøjssystemer og skærematerialer – komplet dækket af vores kompetencer.

1. Sletbearbejdning af det store øje

Frontværktøj til kipborehoved

 • Stabil 4-skærs Quatron-vendeskær
 • Fremragende hulkvalitet uden tilbagetrækningsriller
 • Høje standtider og effektivitet

2. Højpræcis sletbearbejdning af det store og lille øje

Kipborehoved

 • μm-præcis indstillingsmulighed
 • Kip-indstillingsmekanisme startes automatisk i værktøjet ved at bevæge maskinens trækstang frem og tilbage
 • Skæreløft/trækstangsløft 1:85
 • Maksimal processikkerhed ved snævre tolerancer
 • 100 % afbalanceret værktøjssystem
 • Tilpasset frontværktøjer med HSK og ABS

3. Fuldboring, udboring af stort og lille øje inkl. fasning i en arbejdsgang

Kombiværktøj

 • Stabil 4-skærs Quatron-vendeskær
 • Egnet til svære betingelser, som støbehud, valsehud og afbrudt spån
 • Besparelser på værktøjsskift
 • Høje standtider og effektivitet takket være kombiløsning
 • Fuldborings- og udboringsværktøj i et

6. Turbolader

Det er svært at forestille sig nye biler uden turboladere, da de opnår højere virkningsgrader end deres sugemotorpendants og samtidig hjælper med at sænke emmissioner. Ved fremstilling kræver fordelene dog en krævende spåntagning: På udstødningsgassiden anvendes højtlegerede, højvarmeresistente materialer med højt nikkel- og kromindhold eller støbejern. Begge materialevarianter er enten ekstremt abrasive eller bringer enorme temperaturer ind i spåntagningszonen – hvilket skaber uøkonomiske betingelser for værktøjer. Men takket være smart interpolationsdreje- og cirkulærfræsestrategier samt med kombinerede 4-i-1 værktøjssystemer, får man kortere bearbejdningstider og øget præcisionen – turboladning også til produktionen! 

1. Færdigbearbejdning af v-båndet ved interpolations-stikdrejning

Borestang

 • Ekstrem stabil værktøjsudformning
 • Tilpasning af skæregeometrien til bearbejdningsprocessen
 • Indvendig tilførsel af kølemiddel direkte på skæret
 • Drejeoperation på bearbejdningscenter mulig via cirkelformet bevægelse af to lineære akser
 • Belagt HM-kvalitet, specielt udviklet til spåntagning af nikkelbaserede legeringer

2. Komplet færdigbearbejdning af V-båndside

KomTronic U-aksesystem

 • Op til 67 % tidsbesparelse
 • Op til 25 % hurtigere bearbejdning
 • Et værktøj i stedet for 4 værktøjer
 • Bedre overflade og formnøjagtighed
 • Integreret μm-præcis længdemålingssystem for højeste præcision
 • Additiv fremstillede topværktøjer med præcis tilpasning til processen
 • Ekstrem lang levetid af U-aksesystem med vedligeholdelses- og reparationsservice

3. Kompromisløs fræsning af manifoldsystemet

Planfræser 1Q61-KFM

 • Robust design, stabilt sæde i grundkroppen
 • Oktagon-vendeskær med 16 brugbare skærhjørner
 • Specielt skæremateriale beregnet til maksimal termomekanisk påvirkning
 • Defineret, stabil skærkantføring
 • Garanterer maksimal produktivitet, processikkerhed og effektivitet
 • Fås som standard fra Ø 63 – Ø 125 mm