Bearbejdning motor

Tilføring af frisk luft til motoren samt afledning af udstødningsgassen

Fordeling af brændstof til de enkelte injektorer

Motorens hjertestykke, hvor alle komponenter spiller sammen

Overfører stemplets kraft til krumtapakslen

Stemplets radialkraft forvandles til en rund bevægelse

Komprimering af indsugningsluften til motoren

         

1. Bearbejdning cylinderhoved:
Med hårdhed og hoved mod aluminium og co.

Moderne cylinderhoveder af aluminiumslegeringer er krævende for operatører og værktøjsproducenter, når det gælder materiale og proces. Frem for alt skal komplekse opgaver som bearbejdningen af ventilsæder, knastaksler samt injektorer altid udføres mere processikkert og effektivt, da de udgør en høj andel af stykomkostningerne. Samtidig stiger kravene til præcision via snævre tolerancer og overfladespecifikationer.

CERATIZIT-koncernens svar er mange værktøjsvarianter og tilføjer brugervenlighed.

1. MaxiMill SEC12

Planfræsning med den såkaldte sugeeffekt – op til 100 % spånfri indvendige rum på komponenten

 • Kompromisløs skrubning op til ap 8 mm
 • PKD-bestykket vendeskær, robust og samtidig skærevillig
 • Ekstremt høje standtider ud over de sædvanlige standarder på markedet
 • Hurtig indstilling med højeste præcision (Plug & Play)
 • Modulær opbygning af standardkomponenter (forsatsfræser, vendeskær, fræserholder)
 • Standard Ø 50 mm – Ø 160 mm

2. Kombiværktøj semi og kombiværktøj finish

Til ventilring- og ventilføring semi- og finishbearbejdning til ind- og udgang

 • 3-skærs CBN-fullface fast-vendeskærløsning
 • HM-pilotrival op til Z8 for maksimale skæreværdier (fås også som PKD)
 • HM-rival op til Z8 for maksimale skæreværdier (fås også som PKD)
 • Hurtig indstilling med højeste præcision (Plug & Play)
 • μm-præcist værktøjssystem for maksimal processikkerhed og gentagelsesnøjagtighed takket være hydraulisk ekspansionssystem
 • Modulær værktøjsopbygning af stand- og semistandardkomponenter (DAH-holder, hydraulisk holder, skærholder, vendeskær, rival)
 • Rundløb og vinkel kan finjusteres på maskinspindlen takket være DAH

3. PKD-udboreværktøj

Udboring af vandpropboring – op til 100 % spånfri indvendige rum på komponenten

 • Additiv fremstillet spånspoiler til kølevæskeskift til spånen og borttransport af spånerne fra boringen
 • PKD-3-skær for maksimal effektivitet
 • Processikker bearbejdning af vandpropboringer

         

2. Bearbejdning krumtaphus:
Fitnesskur til motorens hjerte

Krumtaphuse fremstilles af forskellige aluminiumslegeringer og stiller ofte værktøjsproducenter på en hård prøve: Når det gælder standtid og præcision skal skæremateriale og værktøj trimmes til maksimal ydelse, særligt ved de belægningsteknologier, der anvendes i dag i cylinderboringen, som f.eks. LDS.

Også ved spåntagningen af blandingsmaterialer med et skær som for eksempel i cylinder- og krumtapakselboring samt på brænderrumssiden, betaler CERATIZIT-koncernens knowhow og udviklingsarbejde sig – i sikre og effektive processer.

1. Skrubborestang

Skrubbearbejdning i cylinderboringer

 • Snitopdeling 4+4 tænder til opdeling af opmålingen og for reduceret skærekraft
 • 4 effektive tænder giver den bedste rentabilitet
 • Som ekstraudstyr kan vælges vibrationsdæmpning til reduktion af vibrationer i bearbejdningsprocessen
 • PKD-listeskær med spånbryder for store skæredybder, kontrollerede korte spåner og høje standtider

2. PKD-tangential planfræser

Kompromisløs skrubbearbejdning ved store spåndybder og støbegrater

 • Tangential-PKD-vendeskær med 4 skærekanter og op til 11 mm
 • Ekstrem stabil udførelse af grundkrop og vendeskær, men alligevel skærevillig og med roligt løb
 • Tangential-HM-vendeskær fjerner uden problem større støbegrater
 • Meget høj standtid og effektivitet langt over tilsvarende på markedet
 • Attraktiv løsning til støberier

3. Kølevæskestyret borestang

Højpræcis finish-bearbejdning af cylinderboringen

 • 5-skær med PKD-vendeskær for kort procestid med accelereret tilbagetrækning uden rilledannelse
 • Hulrundhed inden for 0,01 mm
 • Skærekompensation til Ø-korrektur (kan også integreres i maskine)
 • Processikkerhed og gentagelsespræcis værktøjssystem
 • Defineret overfladeruhed ved behov

         

3. Bearbejdning krumtapaksel
Værktøjer til den perfekte aksel

Fra 12- til 3-cylinder motor: Uden krumtapaksel stopper motoren. Ved spåntagningen går det heller ikke uden et stort sortiment af forskellige skær, og værktøjssystemer, bruges til disse højt belastede bilkomponenter altid de mest modstandsdygtige og dermed de mest krævende materialer. Bearbejdningen af krumtapakslen kræver komplekse cyklustider og ekstremt variable bearbejdningstrin, hvilket udgør en stor udfordring for maskine, programmering og fremfor alt værktøjerne. Den, som har innovative ideer og intelligente værktøjsløsninger og som kan implementere disse, har succes.

CERATIZIT-koncernen tilbyder innovative skærestofmaterialer, nye geometrier og værktøjsløsninger. Disse gør bearbejdningsprocesserne stabile, øger skærehastigheden og skæredybden, øger produktiviteten og hjælper dermed til at minimere produktionsomkostningerne.

1. Drejehjul

Drejning af lejesædediameter

 • Håndteringsvægt under 15 kg
 • Værktøjsskift uden løfteanordning
 • Ekstremt forkortet værktøjsskift
 • Nem håndtering
 • Kassetteform, fleksibel, individuel
 • Samme stabilitet som et monoværktøj
 • Omfattende program af vendeskær

2. Borestang

Plan- og fasdrejning af tappen (styresiden)

 • Kort bearbejdningstid til plan- og fasdrejning med blot
  et værktøj
 • Stabile vendeskær med et stort udvalg af skærformer
  og geometrier
 • Stort udvalg af vendeskær i stål og støbejern

3. Special MaxiMill A273

Planfræsning og centrering af flangen (drevsiden)

 • Planfræser inklusive centrerbor
 • Kombinerer længdetilpasningen og centreringen
 • 16 anvendelige skærkanter for maksimal rentabilitet
 • CERAsmart DeTactor til visuel standtidsovervågning af centrerboret (fræseskær via maskinstyringen)
 • Stort udvalg af skær i stål og støbejern

         

4. Bearbejdning af brændstoffordeler
Så kun brændstoffet kommer under tryk: High-End-spåntagning til korte procescyklusser

Højeffektive common-rail-indsprøjtninger er en fast bestanddel i nye motorer for at sænke forbrug og emissioner. Via brændstof-fordeleren afgives trykket jævnt i alle komponenter af højtryksystemet. Belastningen af disse komponenter er ekstremt høj, hvilket kræver moderne, svært bearbejdelige materialer.

Takket være CERATIZIT-koncernens omfattende værktøjssortiment og ekspertise fordeler trykket sig jævnt i produktionen: På den måde bliver spåntagningen lige så effektiv som de nyeste motorgenerationer.

1. Kombi-overdrejningsværktøj

Overdrejning og forsænkning af brændstoftilslutningen

 • Vendeskær med 3 skær, letskærende
 • Drejning, plan- og forsænkning i et værktøj
 • Besparelser på værktøjsskift
 • Høje standtider og effektivitet takket være kombiløsning

2. Gevindfræseværktøj

Udvendig gevindfræsning af trykrørsforbindelserne

 • Reduktion af bearbejdningstiden med 4 gevindprofil skær
 • Høj værktøjsstabilitet muliggør høje skæreværdier og dermed forkortet procestid
 • Hurtig skift af vendeskær uden behov for indstilling (Plug & Play)
 • Meget korte og håndterbare spån
 • Perfekt køling af skær med indvendig tilførsel af kølevæske og dermed forøgelse af standtiden
 • Gevindprofil-vendeskær kan efterslibes

3. Gevindfræsning MGF HPC

Gevindfræsning af tilslutningsgevind

 • Processikker, gentagelsespræcis gevindfræsning
 • Reduceret procestid sammenlignet med konventionelle gevind
 • 8 skær for maksimale skæreværdier og effektivitet
 • Gevind muligt til bunden
 • Samme værktøj kan anvendes i forskellige materialer (stål op til 1.200 N/mm² fasthed, rustfri stål, støbejernsmaterialer, titanlegeringer)
 • Meget korte og håndterbare spån
 • M4 – M20 i 1,5xD og 2xD kan fås ab lager
 • M4x0,5 – M16x1,5 in 1,5xD og 2xD kan fås ab lager

         

5. Bearbejdning af plejlstang
Bemærk: færre værktøjsskift og længere levetid på værktøjet

Plejlstangen forbinder stemplet og krumtapakslen og omsætter dermed den lineære op- og nedadgående bevægelse af stemplet i krumtapakslens cirkelformede bane. Tilsvarende belastes der på træk, tryk, bøjning og torsion. Mikrolegerede eller kulstof-mangan-stål forarbejdet i sænksmedeprocessen gør plejlstangen egnet til denne type konstant stress i motordriften.

Ved sådanne materialer, der konstant videreudvikles, kommer det an på knowhow i værktøjssystemer og skærematerialer – komplet dækket af CERATIZIT-koncernens kompetencer.

1. Borestang

Skrubning, semifinish og fasning af det store øje

 • Værktøjet kombinerer tre bearbejdninger, som giver en kortere bearbejdningstid ved at reducere værktøjsskift
 • Ekstremt stabile tangentialskær er placeret stående og liggende for skrubbearbejdningen (skællag) med 8 anvendelige skærkanter
 • Definerer ensartet opmåling til færdigbearbejdningen med indstillelig kort klemholder med stabilt S-skær med 4 anvendelige skærkanter
 • Stabile S-skær med 4 anvendelige skærkanter til fasning på begge sider
 • Ekstremt rentabelt værktøjskoncept takket være det høje antal anvendelige skærkanter
 • Fås også med CERAsmart Detector

2. Frontværktøj til kipborehoved

Sletbearbejdning af det store øje

 • Stabilt S-skær med 4 skær
 • Fremragende hulkvalitet uden tilbagetrækningsriller
 • Høje standtider og effektivitet

3. Reamax Fix

Rivning inklusive fasning (før indpresning af messingbøsning)

 • Rivehoved med 6 skær for en kortere bearbejdningstid, tydeligt under 1 sekund
 • Spånbrydergeometri på riveskæret til meget korte og små spåner for den højeste processikkerhed
 • Slibning for en defineret overfladeruhed
 • Bedre økonomi takket være prisvenlig engangshoved og S-skær med 4 skær uden krav til logistik til genopslibning
 • Ingen opsætningstid (Plug & Play)

         

6. Bearbejdning af turbolader
Kompromisløse værktøjer sætter turbo på

Det er svært at forestille sig nye biler uden turboladere, da de opnår højere virkningsgrader end deres sugemotorpendants og samtidig hjælper med at sænke emmissioner. Ved fremstilling kræver fordelene dog en krævende spåntagning: På udstødningsgassiden anvendes højtlegerede, højvarmeresistente materialer med højt nikkel- og kromindhold eller støbejern. Begge materialevarianter er enten ekstremt abrasive eller bringer enorme temperaturer ind i spåntagningszonen – hvilket skaber uøkonomiske betingelser for værktøjer. Men takket være smart interpolationsdreje- og cirkulærfræsestrategier samt med kombinerede 4-i-1 værktøjssystemer, får man kortere bearbejdningstider og øget præcisionen – turboladning også til produktionen.

1. Borestang

Færdigbearbejdning af V-båndet ved interpolationsstikdrejning

 • Ekstrem stabil værktøjsudformning
 • Tilpasning af skæregeometrien til bearbejdningsprocessen
 • Indvendig tilførsel af kølevæske direkte på skæret
 • Drejeoperation på bearbejdningscenter mulig via cirkelformet bevægelse af to lineære akser
 • Belagt HM-kvalitet, specielt udviklet til spåntagning af nikkelbaserede legeringer

2. KOMtronic U-aksesystem

Komplet færdigbearbejdning af V-båndside

 • Op til 67 % tidsbesparelse
 • Op til 25 % hurtigere bearbejdning
 • Et værktøj i stedet for 4 værktøjer
 • Bedre overflade og formnøjagtighed
 • Integreret μm-præcis længdemålingssystem for højeste præcision
 • Additiv fremstillede topværktøjer med præcis tilpasning til processen
 • Ekstrem lang levetid af U-aksesystem med vedligeholdelses- og reparationsservice

3. Planfræser MaxiMill A273

Kompromisløs fræsning af manifoldsystemet

 • Robust design, stabilt sæde i grundkroppen
 • Oktagon-vendeskær med 16 brugbare skærhjørner
 • Specielt skæremateriale beregnet til maksimal termomekanisk påvirkning
 • Defineret, stabil skærkantføring
 • Garanterer maksimal produktivitet, processikkerhed og effektivitet
 • Fås som standard fra Ø 40 – Ø 250 mm