Overfladekvalitet

Gns. ruhedsværdi Ra (DIN 4768)
er den aritmetiske gennemsnitsværdi for alle bidrag på ruhedsprofilen R i hele målestrækningen  lm.

Gns. ruhedsværdi Rz (DIN 4768)
er gennemsnitsværdien for de enkelte ruhedsdybder i fem på hinanden følgende enkelte målestrækninger le.

Enkelt ruhedsdybde Z1 ... Z5
er den lodrette afstand mellem højeste og dybeste punkt på ruhedsprofilen R inden for en enkelt målestrækning le.

Maksimal ruhedsdybde Rt (DIN 4768/1)
er afstanden mellem linjen for forhøjelsen og linjen for fordybelsen inden for målestrækningen (referencestrækning) på en profil filtreret iht. DIN 4768 Bl.1.

Overfladekvalitet efter fremstillingsproces

Overfladetegn
iht. ISO 1302
nyt 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Overfladetegn
iht. ISO 3141
tidligere ▼▼▼▼   ▼▼▼ ▼▼
Ruhedsnøgletal   N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Aritmetisk gns. ruhedsværdi Ra [μm] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Ruhedsdybde Rz [μm] 0,25 0,63 1 1,6 2,5 4-6,3 10 16-25 40 63 100 160
Længdedrejning plandrejning          
Rund-længdeslibning
Rund-planslibning
             

⬜ = Ruhed (opnås gennem særlige metoder)

= Ruhed (opnås med normal værkstedspraksis)

⬛ = Ruhed (opnås med grov skrubbebearbejdning)