Produktivitet og effektivitet

Udover høj processikkerhed er en høj spåntagningshastighed, en perfekt stangoverfladekvalitet og formnøjagtighed de vigtigste kriterier for vores skal-kunder. En vigtig grundforudsætning for ovenstående krav er valget af den nødvendige skalmaskine - forskellige bearbejdningsvarianter og sammensætningen af vendeskærsystemer i SINGLE, TANDEM eller TRIO kassettesystemer stiller forskellige krav til skalmaskinens drivkraft. Nedenstående formel kan anvendes til en overslagsberegning af den nødvendige drivkraft P [kW]. Beregningen benyttes til at bestemme antallet af skærekanter/vendeskær, der skal bruges:

Formel til beregning af drivkraft:

vc = skærehastighed (m/min.)

ap = spåndybde (mm)

f = tilspænding pr. kassette (mm/o)

Kc1.1 = specifik skærekraft (N/mm2)

Det skal bemærkes, at overslagsberegningen af drivkraft kun gælder for et kassettesystem. Hvis skalmaskinen er udstyret med et skaldrejningshoved med 4 kassetter/værktøjsslæder, skal den drivkraft, der er beregnet ved hjælp af formlen, ganges med faktor 4. Hvad angår spåndybde ap skal det bemærkes, at i tilfælde af et TANDEM- eller TRIO-system skal de enkelte, radiale spåndybder på alle skrub- og sletskær tillægges.

Tilspænding og spåndybde

Tilspænding og spåndybde er de to faktorer, der har størst indflydelse på produktiviteten, og samtidig er begrænset af muligheder og vedligeholdsstanden på skalmaskinen og dens skaldrejningsværktøjer samt råmaterialets stand, som kan resultere i vibrationer – reduktionen af vibrationer i skaldrejningsprocessen er i sidste ende opskriften på succes i produktiviteten og produktkvaliteten.

Afhængig af kvaliteten og hårdheden på det materiale, der skal bearbejdes, bidrager tilspænding og spåndybde til processtabiliteten med afstemt tilretning af støttefasn i skaldrejningsprocessen. Den nominelle værdi på støttefasvinklen har indflydelse på, om sletskæret, der er placeret parallelt i akseretningen mellem stang og støttefas danner en fri vinkel – det man kalder positive skær, eller danner en lukket form kontakt til stangen – neutrale betingelser, eller øver et massivt tryk på stangmaterialet – negative skær kalder man det. Forskellige materialer har brug for tilpassede, understøttende egenskaber i vendeskæret. Støttefasvinklen og længden på biskæret har indflydelse på den overfladekvalitet, der kan opnås på stangoverfladen. Man må heller ikke glemme – valget af det rigtige vendeskær til den foreliggende spåndybde ap. Helt specifikt og med spånbrydere tilpasset materialeegenskaberne brydes spån fra skaldrejningsprocessen af i brugbare længder.

Her spiller spåndybden en ikke ubetydelig rolle. Som beskrevet i de tidligere kapitler, finder vi i skalbearbejdningen de passende vendeskær til skrubning, til mellembearbejdning og til sletbearbejdning. Betegnelserne på CERATIZIT spånbryderne henviser til anvendelsesområdet – spåndybden ap. Spånbryderbetegnelser med bogstavet „R“ (rough) benyttes til spåndybder større end 3,0 mm, dem med bogstavet „M“ (medium) til spåndybder mellem 1,0 og 3,0 mm, og dem med bogstavet „F“ (fine) til spåndybder mindre end 1,0 mm – disse er uden undtagelse egnet til sletbearbejdning. På baggrund af denne udvælgelse opnås de bedst mulige spåntagende egenskaber, fordelinger af spånkræfterne fordeles optimalt til vendeskæret og dermed opnås en optimal standtid. Ved udlægning af TANDEM-kassettesystemer skal størstedelen af spåndybden arbejdes af via skrubbeskæret, sletskærets spåndybde skal – afhængigt af typen af sletskær – ligge mellem 0,5 og 1,8 mm.