ToolScope overvåger og dokumenterer produktionen af komponenter til drivværkturbiner

For at kunne garantere komplet sikkerhed til luftfartsektoren skal produktionsprocesserne overholde en lang række meget strenge standarder. Til at reducere det manuelle arbejde i forbindelse med dokumentation af produktionen anvender en leverandør til luftfartsektoren vores system ToolScope, hvilket både sparer tid og øger processikkerheden!

Standarderne i forbindelse med flyproduktion og komponenterne hertil er meget strikse og skal opfyldes og dokumenteres 100 %. "En leverandør, der havde påtaget sig den udfordring og hørte blandt de faste leverandører til luftfartsektoren, ønskede at reducere det store manuelle arbejde med at teste og dokumentere. De var derfor på jagt efter et procesovervågningssystem, som overholder luftfartstandarderne GEP11TF12 og MTV548-4. Løsningen ligger i ToolScope“, forklarer Marc Rottschäfer, Sales & Application Lead/Digital Solutions hos CERATIZIT.

Realtidskontroller beskytter emne og maskine

Den pågældende leverandør fremstiller bl.a. kompressorhjul til flymotorturbiner, de såkaldte Blisks, i en nikkel-krom-legering Inconel® 718. "Til at undgå dyre fejl i produktionsprocessen er en realtidsovervågning med ToolScope en vigtig kvalitetsfaktor. Systemet advarer i god tid mod værktøjsslid eller sågar brud og beskytter dermed både maskine og emne", fortæller Marc Rottschäfer. 

Først skulle alle de produktionscentre der indgik i Blisk-produktionen dog udstyres med CERATIZIT ToolScope og samme sensor for kølemiddelovervågning. Udfordringen her: Maskinerne var produceret i årene 2007 - 2020 og havde tilsvarende forskellige styresystemer og softwareversioner. Alligevel lykkedes det at integrere samme platform til betjening af ToolScope på alle maskiner. Brugeren er glad: Alle maskiner kan nu betjenes på samme måde i forhold til overvågningen.

ToolScope hardware med direkte maskintilslutning
Blisk til brug i flymotorturbiner Boringer overvåges med ToolScope.

ToolScope-moduler til den digitale dokumentation

ToolScope består af forskellige moduler, der kan kombineres med hinanden og opfylder forskellige overvågningsopgaver. "For vores kunder var det vigtigt at opdage brud på værktøjet i tide og derved undgå følgeskader på værktøj, emne og maskine. Til dette bruger vi modulet TS-PM (procesovervågning), som også muliggør automatisk produktion gennem 100-procent-styring af emnerne", fortæller Marc Rottschäfer. Det er udvidet til at opfylde luftfartstandarderne GEP11TF12 og MTV548-4. Her overvåges drejemomentet på spindlen og tilspændingsaksen, omdrejningstallet på spindlen, kølemiddeltrykket og -flowet.

Modulet TS-QRep (kvalitetsdokumentation) bidrager til overvågning og realtidsdokumentation af kritiske processer. "For at kunne sikre den høje standard i luftfarten skal leverandøren kunne fremvise en komplet kvalitetsdokumentation. TS-QRep-modulet gemmer fx en pdf som kvalitetsdokumentation, generer et procesbillede og gemmer procesinformationer som serienummer, værktøjsnummer og tidsstempel. Derudover dokumenteres det også, at de definerede procesgrænser overholdes", siger Marc Rottschäfer.

TS-Connect (netværksfunktionen) gør det muligt, at tilknytte ToolScope til virksomhedens netværk, og via en netværks-push-funktion at sikre en automatisk overførsel af de genererede procesdata og pdf'er direkte til kundens server. Kundens it-afdeling kan derefter oprette en databackup, som de selv definerer. 

Kompleks og alligevel så simpel

For at Blisk-produktionen bliver endnu mere gennemskuelig for slutkunden, kan operatøren indtaste serienummer på den producerede komponent, så dokumentationen, udover de krævede parametre i forhold til luftfartstandarderne, også indeholder serienummer på komponenten samt værktøjsnummer. Dokumentationen sorteres efter serienummer på komponenterne, og ved behov er det nemt at stille dokumentationen til rådighed for slutkunden. Processen kan automatiseres fuldstændigt ved hjælp af en stregkodescanner, eller hvis data allerede er lagret i styresystemet.

Ved hjælp af forskellige ToolScope-moduler kan man også dokumentere komplekse dokumentationsopgaver som fx i forhold til standardoverensstemmelse i luftfartsektoren – og på en brøkdel af tiden.

Automatiseret, virker!

CERATIZIT har med ToolScope lettet arbejdet betydeligt for leverandøren: Hvad man tidligere manuelt og langsommeligt måtte udtrække af systemet, sker nu automatisk – og på en brøkdel af den tid, man tidligere brugte på det. "Et andet vigtigt aspekt i forhold til kvaliteten med ToolScope: Systemet beskytter de værdifulde emner og maskiner, da den i tide advarer om værktøjsbrud og om nødvendigt stopper processen. Dermed bliver Blisk-produktionen endnu mere gennemsigtig for slutkunden – og flyvningen mere sikker!", konkluderer Marc Rottschäfer.