Dynamisk drejning med CAM-system til svært bearbejdelige metaller og duktile materialer

Længere standtider, kortere bearbejdningstider, større procespålidelighed – det er typiske krav til moderne drejning. For fremstillingsvirksomhederne betyder det en højere effektivitet og i sidste ende uden tvivl en afgørende konkurrencefordel. Særligt ved svært spåntagende metaller og duktile materialer er vendeskær ved konventionel drejning ofte presset til det yderste. Og her kommer dynamisk drejning med CAM software ind i billedet.

Hvad forstår man ved dynamisk drejning?

Dynamisk fræsning har været kendt i mange år i forbindelse med fræsning og har takket være bearbejdningscentre og forbindelsen til CAM-systemet oplevet et sand comeback. Situationen er anderledes under drejningen. Her er den dynamiske proces næsten ikke blevet anvendt, hvilket primært skyldes manglende CAM-software. CAM-software virksomheden OpenMind har med hyperMILL og MAXX Machining nu overført det gennemprøvede koncept inden for dynamisk fræsning til skrubbearbejdningen af alle drejedele og udviklet dynamisk drejning med CAM-programmering. Typiske anvendelsesområder er skrubbebearbejdning ved drejning og aksial og radial stikning.

Fordele ved dynamisk drejning med CAM-system kontra konventionel drejning

Kombinationen af den nyeste CAM-software og effektive værktøjer giver betydelige fordele ved svært spåntagende metaller og duktile materialer sammenlignet med konventionel drejning: 

  • Kortere cyklustider
  • Optimerede forbindelsesveje
  • Jævne maskinbevægelser
  • Længere standtider
  • Øget processikkerhed
  • Mindre slitage

Kortere cyklustider takket være optimerede forbindelsesveje og mere jævne maskinbevægelser

Dynamisk drejning med CAM-system giver mulighed for nye bevægelsesmønstre. Hvad der ved konventionel drejning har været med stort besvær, eller næsten umuligt, kan nu lykkes uden problemer takket være CAM-systemet. Takket være det runde vendeskær kan værktøjet ikke længere kun køre i en retning, men en jævn bevægelse frem og tilbage er nu også mulig. Dette giver tidsbesparelser på op til 50 %, og ved stikning endda helt op til 70 %.

En intelligent programmering muliggør betydeligt større tilspændinger og højere skærehastigheder end ved konventionel drejning, hvorved cyklustiderne ved dynamisk drejning forkortes kraftigt.

Øget processikkerhed, mindre slitage og længere standtider takket være nænsom ind- og udgang

Et af de største problemer med konventionel drejning af duktile og svært bearbejdelige materialer er den ofte slagagtige påvirkning af værktøjet, hvilket medfører høj slitage og lave standtider. Dynamisk drejning med CAM-system giver derimod mulighed for en nænsom ind- og udgang af værktøjet hhv. komponenten. Skærets specielle dykadfærd i materialet skåner værktøjet og giver betydeligt længere standtider og mindre slitage, så drejeprocessen gøres endnu mere økonomisk.

Hvilke materialer egner sig til dynamisk drejning?

Med den nænsomme ind- og udgang ved bearbejdningsprocessen giver dynamisk drejning fordele til alle materialegrupper. Den største fordel fås dog ved bearbejdning af materialer, som det kun er besværligt at bearbejde på konventionel vis. Herunder hører duktile og svært bearbejdelige materialer som for eksempel ikke-rustende stål, nikkel- og titanbaserede legeringer.

Dynamisk drejning af materialer, der er svære at bearbejde

Materialer, som for eksempel ikke-rustende stål og varmebestandigt stål, titan- og nikkelbaserede legeringer er ofte en stor udfordring for værktøj. På grund af disse materialers særlige beskaffenhed virker de slibende og påvirker værktøjsskær særligt kraftigt i den spåntagende proces, hvilket resulterer i hurtig udbrænding af skærkanten.

Dynamisk drejning af duktile materialer (f.eks. langspånende smededele)

Ved duktile materialer er der ofte tale om forsmedede dele, som på grund af deres blødhed og sejhed er svært bearbejdelige. Særligt problematisk: lange spån, som slynger sig omkring værktøjet. Med den dynamiske drejning med hyperMILL MAXX Machining er betydeligt kortere løft muligt, hvilket resulterer i kortere spån og dermed højere processikkerhed.

Forudsætninger for dynamisk drejning

CAM-programmet kan teoretisk anvendes på alle konventionelle drejemaskiner og egner sig også fremragende til maskiner med lavere ydeevne. Der er dermed ingen ekstra omkostninger til anskaffelse af maskiner. Det eneste, der kræves, er softwareløsningen MAXX Machining fra HyperMill.

Hvilke værktøjer kræves til den dynamiske drejeproces?

Til den dynamiske drejning med CAM anbefales et system med spånbryder M3 og passende rundskær. Vi anbefaler:

  • GX24 system mi M3 spånbryder
  • RCMT /RCGT rundskær