Sådan kan du opnå færre frasorterede produkter og større produktivitet med den rigtige emneopspænding

Når man taler om opspændingsteknik, mener man fikseringen af et emne eller et værktøj, som man så kan bearbejde et emne med. Spændeenheden skal spænde emnet helt fast, dvs. så vidt muligt uden vibrationer og uden at det deformeres Opspændingen skal have en høj gentagelsesnøjagtighed, være hurtig og nem at håndtere, alsidig i brug, let at udskifte og om muligt ikke for dyr.  

Hvornår øger opspændingsteknikken produktiviteten?

Den optimale emneopspænding reducerer opstillingstiden og øger dermed produktiviteten. Alene ved hjælp af en rigtig god emnehåndtering ved opspænding og fleksibel omlægning af spændeteknikken kan man normalt opnå mindst 30 procent stigning i produktiviteten, i enkelte tilfælde helt op til 90 procent. Standardiserede løsninger, der ikke kun er målrettet et enkelt emne, men kan bruges til flere forskellige, reducerer desuden anskaffelses- og opbevaringsomkostninger.

Hvilke tendenser er der inden for emne-opspændingsteknikker?

  • Stigende bearbejdning af kompositmaterialer, letvægtsmaterialer, tyndvæggede og miniature komponenter
  • Mindre seriestørrelser på grund af en større individualisering af emner
  • Fuldautomatiske produktionsprocesser og pålidelig procesovervågning
  • Automatiseret emneplacering
  • Sammenkobling og entydig identifikation af opspændingsteknologiske komponenter
  • Implementering af sensorer til dataindsamling og transmission
  • Online konfiguratorer til opspænding af komponenter

ud- og afladning automatiseres i stigende grad i industrielle applikationer, så spænding af emner er en afgørende faktor for driftsikkerheden og skal udstyres med omfattende sensorer. Dette er den eneste måde automatisk at kontrollere og regulere spændetryk. Hvis spændekraften falder, eller der opstår vibrationer, kan bearbejdningsparametrene automatisk tilpasses, så en sikker proces og maksimal effektivitet kan garanteres. Til det formål er det nødvendigt at have forskellige hentningsmuligheder og en problemfri kommunikation mellem opspændingsanordningen og værktøjsmaskinen. 

Hvad betyder et nulpunkt-opspændingssystem?

Ved at definere et referencepunkt kan emnerne, enhederne og opspændingsværktøj fastgøres med gentagelsesnøjagtighed i én proces. Produktiviteten øges, hvis flere emner udenfor maskinen er indstillet det aktuelle spændesystem, mens maskinen arbejder sig gennem en ordre. Når ordren er færdig, kan spændesystemet tages af, og næste emne kan placeres i Nulpunkt-opspændingssystemet . Maskinen kan køre det næste program med det samme og har dermed mindre nedetid.

Selv i moderne 5-aksede bearbejdningscentre eller roterende fræsemaskiner skal emnet fastspændes ordentligt, uden at hindre fri adgang til emnet fra alle akser. Denne opgave løser opspændingstårne og opspændingsterninger meget effektivt. De giver mulighed for, at man kan bearbejde flere emner, som kræver samme opspænding, samtidigt.

Hvis opspændingstårne forsynes med nulpunkt-opspændingsbolte, kan hele tårnet opsættes udenfor maskinen, mens emnerne bearbejdes på et andet tårn i maskinen. De komplette tårne ​​udskiftes, placeres og fikseres på kortest mulig tid ved hjælp af nulpunkt-opspændingssystemet. Alternativt kan emnerne forberedes på palleter og derefter fikseres i opspændingstårnet.

Kombinationen af ​​forskellige opspændingsmetoder er en stærk trend. Nulpunkt-opspændingsteknikken danner ofte grundlaget og suppleres med hydrauliske, magnetiske eller pneumatiske systemer til et fleksibelt modulsystem.

Opspændingstårn med tre nulpunkt-opspændingssystemer Der er monteret forskellige skruestikke på nulpunkt-opspændingssystemerne.

Har du spørgsmål til vores emneopspændingssystemer?

Vores kundeservicecenter kan kontaktes mandag til fredag fra kl. 8:00 - 18:30

Hvordan fungerer de enkelte opspændingssystemer?

Grundlæggende kan opspændingselementerne opdeles efter deres fysiske driftsform i mekaniske, pneumatiske, hydrauliske, vakuumstyrede eller magnetiske opspændinger:

Mekaniske opspændingselementer

Mekaniske opspændingselementer er tidskrævende og præcise opspændinger, men har også en stor spændkraft med selvlåsende opspændingselementer. Mekaniske opspændingselementer er vinkelarm-excenter eller kurveopspænding, maskinskruestikke, vinkelopspændingsborde eller roterende indekseringsborde. Vinkelarm-opspænding arbejder med tre led. Hvis disse flugter, kan vinkelarmen ikke længere trykkes tilbage med en modkraft – der er selvlåsende. Hurtige opspændinger arbejder efter det samme princip med mindre tids- og kraftforbrug. De egner sig især til brug i svejse-, bore- og kontrolapparater. Ved excenter opspænding ligger opspændingskurvens midterpunkt off-center. De er derfor egnet til drejning og mindre egnet til fræsning, fordi der opstår større svingninger ved fræsning, som kan løsne opspændingen.

Mekanisk enkelt skruestik

Maskinskuestikke benyttes til opspænding af små og mellemstore emner i produktionen af enkeltdele eller små serier. Sammenlignet med de andre systemer kræver de mindre rådgivning, mindre vedligehold og er nemmere at betjene. De er derfor en god og prismæssigt attraktiv løsning til mange standardopgaver.

Pneumatiske opspændingselementer

Pneumatiske opspændingscylindre sikrer en hurtig åbning og lukning af opspændingsanordningen. På grund af det lave driftstryk leverer de dog ikke stor opspændingskraft og på grund af den luftens elasticitet giver de efter ved overbelastning. Hvis det skal undgås, anbefales det at kombinere den med en selvlåsende vinkelarm-opspænding.

Hydrauliske opspændingselementer

Hydrauliske opspændingselementer leverer høje spændekræfter og kan hurtigt opbygge opspændingstrykket. De er alsidige og kan også benyttes når emnet har akavede former. Opspændingen er meget stiv, kan justeres automatisk og giver en ensartet opspændingskraft i alle opspændingspunkter 

Magnetiske opspændingsanordninger

Magnetiske opspændingsanordninger fikserer emnet på permanent magnetiske eller elektromagnetiske opspændingsplader. Det gør det lettere at opspænde emner med akavede former Elektromagnetiske opspændingsplader kan dog ved brug udvikle varmetab, som kan deformere emnet. For at forhindre det kan begge magnettyper kombineres. Efter bearbejdningen skal emnerne afmagnetificeres igen. Magnetiske opspændingsplader og magnetiske spændepatroner anvendes til fræsning, drejning, erodering og slibning. Fordelen ved magnetiske opspændingsplader er, at de giver en stor definerbar, koncentreret holdekraft ved et forholdsmæssigt lille energiforbrug og servicebehov. 

Vakuum opspændingsteknik

Med vakuum opspændingsteknikken kan selv tynde og elastiske materialer opspændes. Disse opspændingsanordninger anvendes især til træ- og plastbearbejdning og benyttes, når additiv produktion kombineres med plast og spåntagende (efter-)bearbejdning. Effektive vakuum opspændingssystemer anvendes også til metalbearbejdning og er skånsomme mod emnerne – især ved bearbejdning af aluminium og andre ikke jernholdige metaller.