Strategi til fremstilling af dybe huller med HM WTX-dybhulsbor

1. Fremstilling af pilotboring

  • Til pilotboringen anbefaler vi et WTX-bor 3xD / 5xD med samme nominelle diameter.
  • Pilotboringen bør have en diameter, der er 0,01–0,03 mm større og mindst 3xD dyb.
  • Det er vigtigt at sikre, at spidsvinklen på pilotboret er større end spidsvinklen på dybhulsboret.
  • Fra en boredybde på 40xD anbefaler vi en pilotboring på 12xD med vores WTX Quattro 4F.

2. Indkøring af dybhulsboret i pilotboringen

  • Kør WTX-dybhulsbor uden kølemiddeltryk med lavt omdrejningstal (n = 200–300 o/min) ved en tilspænding på vf = 1000 mm/min ind i pilotboringen.
  • Ca. 2 mm før hulbunden nås (enden af pilotboringen) skal tilspændingen stoppes, slå kølemidlet til og vent et øjeblik, indtil det ønskede tryk er nået. Derefter øges trinløst til det anbefalede omdrejningstal.

3. Boring til den ønskede huldybde, uden afspændingscyklus

  • Reducer tilspændingen med 50 % ved tværboringer og ved udgang fra hullet

4. Udkøring af boret

  • Kør boret ud til ca. pilotboringens dybde.
  • Reducer omdrejningstallet trinløs, indtil et lavere omdrejningstal er nået (n = 200–300 o/min).
  • Brug en normal hurtig tilspænding (vf = 3000 mm/min) ved udkøring af hullet.

Ved vandrette dybhulsoperationer fra 40xD køres dybhulsboret ind i hullet med 200 o/min i venstre løb. Dette forhindrer, at dybhulsboret hænger fast.

Man skal ubetinget være opmærksom på, at dybhulsbor aldrig må bevæges frit i maskinrummet med fuldt omdrejningstal!