Tips og tricks mod slid eller problemer med hårdmetalbor (HM-bor)

Der stilles stigende krav til bearbejdningsværktøjer - inklusive hårdmetalbor - under bearbejdning. Derfor opstår slid og andre problemer oftere. Hvis du har problemer ved bearbejdning med HM-bor, kan du bruge disse tips og tricks:

 • Løsægsdannelse 
 • Udflisning
 • Kraftigt fasslid
 • Udflisning på centerskæret
 • Rundfasslid
 • Ridser på værktøjskroppen
 • Kraftig slitage på tværskæret
 • Udflisning ved overgang, spids og centerskær
 • Plastisk deformation af skærægget
 • Dårlig overfladekvalitet
 • Kraftig gratdannelse ved huludgangen

Løsægsdannelse

En almindelig årsag til løsægsdannelse er for lav skærehastighed, for høj tilbagetrækning af centerskæret eller et blankt skær. Hvis du har problemer med løsægsdannelse, kan du prøve følgende:

 • Øg skærehastigheden
 • Reducer skæret
 • Vælg et værktøj med belægning

Udflisning

Ustabile forhold, overdreven rundløbsfejl eller afbrudt spån kan føre til udflisning. Ved problemer med udflisning kan du prøve følgende:

 • Ændr spændingen
 • Optimer rundløb
 • Reducer tilspændingen

Kraftigt fasslid

For høje skærehastigheder, for lille tilspænding eller frivinkel kan føre til kraftigt fasslid. For mindre fasslid anbefaler vi:

 • Lavere skærehastighed
 • Øget tilspænding
 • Øget frivinkel

Udflisning på centerskæret

Udflisning forekommer ofte på centerskæret under ustabile forhold, ved afbrudt spån, eller hvis den maksimale slidbredde overskrides. Det kan også skyldes, at den forkerte værktøjstype er valgt. Prøv derfor følgende:

 • Mere stabil opspænding af emne og værktøj
 • Reducer tilspændingen
 • Optimer værktøjet
 • Udskift værktøjet tidligere

Rundfasslid

Ustabile forhold, overdreven rundløbsfejl eller for lille indsnævring kan føre til rundfasslid. Ofte skyldes det også en forkert eller for tynd emulsion. Hvis du har problemer med rundfasslid, kan du prøve følgende:

 • Mere stabil opspænding af emne og værktøj
 • Rundløbskontrol
 • Øg indsnævringen
 • Anvend en mere fedtet emulsion eller olie 

Ridser på værktøjskroppen

Ofte er ustabile forhold, overdreven rundløbsfejl eller afbrudte spån årsagen til ridser på værktøjskroppen. Problemet opstår oftere ved slibende materialer. Her kan følgende hjælpe:

 • Ændr spændingen
 • Korriger rundløbet
 • Reducer tilspændingen
 • Anvend en mere fedtet emulsion eller olie 

Kraftig slitage på tværskæret

Kraftigt fasslid på tværskæret kan skyldes for lav skærehastighed, for høj tilspænding eller for stor afskæring. Følgende kan afhjælpe:

 • Øg skærehastigheden
 • Reducer tilspændingen
 • Skæroptimering – vælg en anden geometri

Udflisning ved overgang, spids og centerskær

Har du problemer med udflisning på overgangen, tilspidsningen eller centerskæret, kan det skyldes en for lille frivinkel, en for høj tilbagetrækning af centerskæret eller at der er valgt et forkert værktøj. Prøv derfor følgende:

 • Øg frivinklen
 • skæroptimering
 • Vælg et andet værktøj

Plastisk deformation af skærægget

For høje skærehastigheder, for tynd emulsion, forkert eller ingen tilspænding kan føre til plastisk deformation af skæræggene. Følgende kan undgå deformation af skæræggene:

 • Nedsæt skærehastigheden
 • Anvend mere kølemiddel
 • Korriger tilspænding

Dårlig overfladekvalitet

Dårlig overfladekvalitet skyldes ofte for store rundløbsfejl, utilstrækkelig køling eller ustabile forhold. Følgende kan optimere overfladekvaliteten:

 • Rundløbskontrol
 • Brug mere emulsion
 • Ændr spændingen

Kraftig gratdannelse ved huludgangen

En kraftig gratdannelse ved huludgang kan opstå ved for høj tilspænding eller en for høj tilbagetrækning af centerskæret. Prøv derfor følgende:

 • Reducer tilspændingen
 • Reducer skæret

Har du brug for hjælp til at vælge det rigtige værktøj eller de perfekte brugskriterier?

Vores applikationsteknikere har mange års praktisk erfaring og hjælper dig gerne videre. Kontakt os.

I vores online shop finder du de perfekte hårdmetalbor til alle anvendelser - døgnet rundt.