Vigtige anvendelseskriterier for WTX-bor

Akseforskydning
Mellem det roterende og statiske værktøj må akseforskydningen maks. udgøre 0,04 mm. En større akseforskydning reducerer standstrækningen samt borekvaliteten og kan resultere i værktøjsbrud.

Rundløbsfejl
Bør ikke overskride 0,015 mm ved roterende værktøjer.

Kølesmøring
Ved værktøjer med indvendig køling bør trykket være min. 20 bar – se diagram nederst til højre. Højkvalitets halvsyntetiske eller emulsionskølesmøremidler med min. 10 % olieandel og EP-tilsætning anbefales. Derved kan der opnås bedre standtider, højere tolerancenøjagtigheder og bedre overfladekvalitet. Det anbefales at bruge et finfiltersystem for at forebygge mulige tilstopninger af kølekanalerne.

Indboring
På grund af den geometriske udførelse er vores HM-bor velegnet til indboring. Med HM-bor ≤ 12xD kan indboringerne udføres uden arbejdsgangene centrering og forboring.

Notudløb
Mellem emne og notudløbet skal der være en sikkerhedsafstand på mindst 1 til 1,5xD for at kunne garantere en optimal spånafgang og dermed undgå spånklemning og værktøjsbrud.

Afspåningsproces
Dette bør undgås på grund af brudfaren på grund af resterende hhv. skyllede spåner under boringen

Tilspænding f i mm/o
Boreydelse i forhold til diameteren: vc = 80 m/min
Materialets trækstyrke = 600 N/mm²

Følgeværktøjer
Med en mindre Ø i den samme boring kræver følgeværktøjer en spidsvinkel < forgængerværktøjet for at kunne garantere en egencentrering.

Afbrudt spån
Ved skrå indgang eller udgang eller tværboringer skal tilspændingen reduceres.

Boringsudgang
For at undgå kraftig gratdannelse skal vc og f reduceres.

Emneopspænding
For at undgå værktøjsbrud skal man sikre sig en korrekt værktøjsopspænding uden vibrationer hhv. emneafbøjning.

Værktøjsopspænding
Via en optimal opspænding er høje flugtnings- og monteringsnøjagtighed (IT7-8) muligt. Via høje overfladekvaliteter kan rivning ofte undværes.

Maskindimensionering
Se ydelsesdiagrammet (nederst til venstre).

Skæreværditabel
Den nederste grænseværdi for tilspændingsrivning må ikke overskrides for at opretholde et kontrolleret spånbrud (kommaspån).