Vidensplatform

CENTRO | P.WD - monteringsvejledning

Spændepatron

I denne video kan du se en animeret monteringsvejledning til kilespændetangen Centro | P.WD.

Montage

Drej 180°       Montageblok

Spændemøtrik let at anvende

Tag spillet ud

Tilspænd med hånden

Tilspænd med drejemoment

Afmontering

Her kan du downloade monteringsvejledningen.