Ovo stranica upotrebljava kolačiće kako bi vam osigurala najbolju moguću uslugu. Korištenjem našim uslugama pristajete na postavljanje kolačića. Više informacija pronađite u našoj Izjavi o zaštiti podataka.

Tvrtka CERATIZIT Deutschland GmbH i / ili njezina povezana poduzeća („CERATIZIT") pružaju funkcionalnosti internetske stranice i drugih proizvoda i usluga kad koristite stranicu „cuttingtools.ceratizit.com" („internetska stranica“) ili kad na njoj kupujete, upotrebljavate proizvode ili usluge CERATIZIT-a ili u nekom od prethodnih konteksta upotrebljavate softver koji pruža CERATIZIT (zajedno „CERATIZIT usluga" ili „CERATIZIT usluge"). CERATIZIT pruža CERATIZIT usluge pod uvjetima uporabe navedenima na ovim stranicama.

1 DOPUŠTENA UPORABA
Sljedeći Uvjeti uporabe primjenjuju se na sve buduće poslovne odnose između CERATIZIT-a i vas, sve dok upotrebljavate CERATIZIT-ove usluge.
Uporaba portala namijenjena je isključivo poduzećima. Poduzeće u smislu ovih uvjeta uporabe su fizičke ili pravne osobe ili partnerstva u smislu pravne osobe, koje pri zaključivanju pravnog posla djeluju kao samostalni poduzetnici ili samozaposleni trgovci (u daljnjem tekstu "kupci").
Isključivo se primjenjuju ovi uvjeti uporabe vrijede; proturječni ili odstupajući uvjeti kupca se ne priznaju. 

2 ZAŠTITA PODATAKA
Molimo pročitajte našu izjavu o zaštiti podataka

3 ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA
Ako mi s vama elektronički komuniciramo preko e-pošte putem obavijesti ili druge korespondencije na internetskoj stranici ili na neki drugi način elektronički putem, naša elektronička komunikacija obvezujuća je za obje strane, osim ako odstupa od zakonskih odredbi. 

4 INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Svi sadržaji na internetskoj stranici vlasništvo su tvrtke CERATIZIT ili treće strane koja pruža sadržaj ili je prisutna na internetskoj stranici. Između ostalog, primjenjuju se njemački i međunarodni zakoni o autorskim pravima, zaštiti patenata, zaštitnim znakovima i bazama podataka.
Sva prava pridržana. Tvrtka CERATIZIT i njeni davatelji licence, dobavljači, vlasnici prava ili drugi davatelji sadržaja, zadržavaju sva prava koja vam nisu izričito navedena u ovim Uvjetima uporabe ili drugdje.
Posebno vrijedi sljedeće:
Uporaba sadržaja naše internetske stranice izvan našeg ugovornog odnosa, uporaba programa za prikupljanje i ekstrakciju podataka ili uporaba zaštitnih znakova i zaštitnih prava CERATIZIT-a nije dopuštena. 
Bez našeg izričitog pismenog odobrenja ne smijete upotrebljavati okvir ni tehnike okvira za dodavanje zaštitnih znakova, logotipa ili drugih zakonom zaštićenih vlasničkih podataka (poput slika, tekstova, dizajna stranice ili obrasca) CERATIZIT-a.
Bez našeg izričitog pismenog pristanka ne smijete koristiti meta oznake ni drugi „skriveni tekst" primjenom naziva ili zaštitnih znakova CERATIZIT-a.
Na CERATIZIT-ovom softveru ne smijete vršiti izmjene i smijete ga upotrebljavati isključivo kako biste omogućili korištenje neke CERATIZIT-ove usluge i samo u opsegu dopuštenom u Uvjetima uporabe.
CERATIZIT poštuje prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Ako smatrate da su vaša prava intelektualnog vlasništva upotrebljavana na način koji ih krši, javite nam. 

5 CAD PODACI
CERATIZIT daje podatke računalno pomognutog dizajna ( Computer Added Design), takozvane CAD podatke besplatno za preuzimanje iz kataloga. CAD-podaci daju se kao pomoćno sredstvo za odabir alata i izričito ne predstavljaju kvalitativni opis predmetnih artikala kataloga. Vaša je odgovornost da u svakom pojedinom slučaju samostalno provjerite je li alat koji ste kupili u ugovorenom stanju i je li prikladan za vaše potrebe.
Morate se suzdržati od svih radnji usmjerenih na izmjenu, preradu, umnožavanje i/ili distribuciju CAD podataka koje ste dali i/ili stavili na raspolaganje trećim stranama. 

6 VAŠ RAČUN
Preduvjet za uporabu je registracija za besplatnu uporabu CERATIZIT usluga. Zahtjev za registraciju i uporabu CERATIZIT usluga ne postoji.
Registracija se vrši pravilnim otvaranjem korisničkog računa („račun"). S registracijom se dodjeljujete distribucijskoj tvrtki koja je također odgovorna za izvanmrežnu prodaju. U slučaju narudžbi kupaca putem portala, ta prodajna tvrtka uvijek postaje ugovorni partner kupca.   
Registraciju smije obavljati samo fizička osoba koja je ovlaštena za zastupanje. Vi jamčite potpunost i točnost svih unesenih podataka potrebnih za registraciju. Dužni ste odmah obavijestiti o promjenama podataka.
Pri registraciji odaberite lozinku za pristup, koju možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Lozinka za pristup mora biti u svakom slučaju tajna i ne smije se otkrivati trećim stranama. Ako se koristite uslugom tvrtke CERATIZIT, vi ste odgovorni za osiguravanje povjerljivosti vašeg računa i lozinke te ograničavanja pristupa vašem računalu i, u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, pristajete biti odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju putem računa ili lozinke. Trebali biste poduzeti sve potrebne korake kako biste osigurali da se lozinka čuva u tajnosti i bude sigurna te nas odmah obavijestite ako ste zabrinuti da je treća strana saznala vašu lozinku ili ako se lozinka neovlašteno upotrebljava ili je to vjerojatno. Dužni ste za osigurati da su vaši podaci točni i potpuni te da nas obavijestiti o svakoj promjeni u podacima koje ste unijeli. Možete vidjeti i ažurirati mnoge informacije koje ste nam dali, kao i postavke vašeg korisničkog računa na internetskoj stranici.
Davanje pristupa događa se pod izričitom pretpostavkom da ne smijete zlorabiti CERATIZIT usluge. Usluge se ne smijete upotrebljavati ni na koji način kojim bi se mogla prekinuti, oštetiti CERATIZIT usluga ili na drugi način na nju utjecati. Usluge tvrtke CERATIZIT možete upotrebljavati samo u opsegu dopuštenom važećim zakonom. Prava uporabe koju dodjeljuje CERATIZIT ne postoje ako se ne pridržavate ovih Uvjeta upotrebe.

7 TRAJANJE UGOVORA
Korisnički ugovor započinje aktiviranjem računa. Korisnički ugovor nije vremenski ograničen, ne može se prenositi i ne osigurava isključivi pristup alatnom centru.
Vi ste ovlašteni raskinuti korisnički ugovor u bilo kojem trenutku, s učinkom u budućnosti.
CERATIZIT može uredno poništiti korisnički ugovor u bilo kojem trenutku, s rokom od 14 dana do kraja mjeseca. Pravo blokiranja, kao i pravo na izvanredno otkazivanje zbog dobrog razloga ostaju nepromijenjeni. 

8 POSEBNO BLOKIRANJE
Zadržavamo pravo, u cijelosti ili djelOmično, uskratiti CERATIZIT usluge s internetske stranice, zatvoriti račune ili ukloniti ili izmijeniti sadržaj, ako ne postupate sukladno važećim zakonima ili ovim Uvjetima uporabe, ili bilo kojim drugim postojećim ugovorima između nas.
CERATIZIT pridržava pravo, uz dužno poštivanje vaših legitimnih interesa, obustaviti vaš pristup, u cijelosti ili djelomično, pod uvjetom da postoje konkretne naznake da ste prekršili ili propustili pridržavati se bilo kojih zakonskih propisa ili obveza iz ovih Uvjeta uporabe.
CERATIZIT zadržava pravo utvrđivanja valjanosti bilo kakvog daljnjeg potraživanja.
CERATIZIT će vas odmah obavijestiti o blokadi, navodeći razloge i zatražiti odgovor na razloge za blokadu. Ako unutar razumnog razdoblja ne ispunite ovaj zahtjev, CERATIZIT ima pravo raskinuti ugovor. Vaš zahtjev za povrat sredstava nije utemeljen. 

9 NAŠA ODGOVORNOST
Nastojimo osigurati da CERATIZIT usluge budu dostupne bez prekida i da prijenos bude bez grešaka. Međutim, to se ne može jamčiti zbog svojstava interneta.
Odgovornost tvrtke CERATIZIT ne podliježe nikakvim ograničenjima ako se uzrok štete temelji na namjernoj ili grubo nemarnoj povredi dužnosti tvrtke CERATIZIT.
Osim toga, tvrtka CERATIZIT je odgovorna za neznatno nemarno kršenje bitnih obveza, čije kršenje ugrožava postizanje svrhe ugovora, ili za kršenje dužnosti čije ispunjenje u prvom redu omogućuje pravilno izvršenje ugovora i na čije se pridržavanje redovito oslanjate. U ovome slučaju, tvrtka CERATIZIT je odgovorna samo za predvidivu štetu tipičnu za ugovor.
Čim je zakonski moguće, CERATIZIT se oslobađa svih odgovornosti. U svakom slučaju, gore navedeno ograničenje odgovornosti ne primjenjuje se u pojedinačnim slučajevima u slučaju ugrožavanja života, tijela ili zdravlja treće strane, kršenja jamstvenog sporazuma ili nastanka prijevare prikrivanjem manjkavosti. 

10 PRILAGODBE 
Zadržavamo pravo izmjene usluga tvrtke CERATIZIT i njezinih pravila, uključujući ove Uvjete uporabe, u bilo kojem trenutku, poštujući razumne rokove od najmanje dva tjedna. 

11 ZAKLJUČENJE UGOVORA
Vaša narudžba jednog od naših proizvoda ponuđenih na našoj internetskoj stranici predstavlja ponudu za sklapanje ugovora o kupnji. Ugovorni partner je njihova distribucijska tvrtka koja im je dodijeljena. Za ugovor sklopljen s ovom distribucijskom tvrtkom primjenjuju se odredbe dogovorene s ovom tvrtkom. Međutim, ugovor o kupnji stupa na snagu samo ako vam je naručeni proizvod isporučen i pošiljka je potvrđena s drugom adresom e-pošte ili na neki drugi način (potvrda dostave). Ako se vaša narudžba isporučuje u više od jednog paketa, za svaki paket možete dobiti zasebnu potvrdu o isporuci. U tom se slučaju za svaku potvrdu o isporuci sklapa zaseban ugovor o kupnji proizvoda unesenih u određenoj potvrdi. 

12 NAŠE INFORMACIJE O KONTAKTU
Ovom internetskom stranicom upravlja tvrtka CERATIZIT Deutschland GmbH. Naši podaci o kontaktu:
CERATIZIT Deutschland GmbH, Daimlerstraβe 70, D 87437 Kempten
Registrirano u Njemačkoj, 
Trgovački registar Njemačke, broj registracije, HRB3524 AG Kempten
Registracijski sud: Okružni sud u Kemptenu
Identifikacijski porezni broj: DE128784928 
Telefona:  +49 8315 7010-0
Telefaks: +49 831 57010-3559
info.deutschland@ceratizit.com

13 OSTALO 
Ako će se bilo koja odredba iz Uvjeta uporaba smatrati nevaljanom, ništavnom ili iz bilo kojeg razloga neprovedivom, će se ta odredba smatrati odvojivom i neće utjecati na valjanost i provedivost preostalih odredbi.
Primjenjuje se njemački zakon, isključujući zakon o prodaji UN-a. Isključivo mjesto nadležnosti je Njemačka.