Obrada glodanjem na kućištu elektromotora

1. Usisno glodalo MaxiMill SEC12

  • Gruba obrada i poluobrada | Ravno glodanje komponenti bez strugotina
  • Rezne pločice opremljene PKD-om, robusne i jednostavne za rezanje
  • Plug & Play (bez napora oko postavljanja)

Tehnički podaci
Veličina: Ø50/63/80/100/125/160 mm kao standard
Vrsta: SEC12
Brzina: 1000-3500 m/min
Fz: 0,1-0,25 mm
Ap maks.: 8mm 

2. HPC PKD glodalo

Fina obrada ravnih površina

  • Fina obrada ravnih površina
  • Najveći linearni posmak za kratko vrijeme ciklusa zahvaljujući 3D otisnutom prstenu i broju zubaca

Tehnički podaci
Veličina: Ø40/50/63/80/100 mm
Vrsta: HPC
Brzina: 1000-4000 m/min
Fz: 0,04-0,12 mm
Ap maks.: 3 mm

Promjer rezanja (mm) Brzina rezanja (m/min)
100 2500
Broj okretaja (okr/m)
Broj zubiju
7958 12
Dubina rezanja u (mm) Širina rezanja (mm)
3 20
Kut podešavanja
Posmak zuba (mm/Z)
90 0,2
Posmak po okretaju (mm/o) Brzina posmaka (mm/min)
2,4 19100
Duljina rezanja (mm)
Kut nagiba
600 15
Srednja debljina strugotina (mm) Glavno vrijeme (s)
0,09 2,04
Okretni moment (Nm)
Pogonska snaga (kW)
35,96
31,53
Promjer rezanja (mm) Brzina rezanja (m/min)
100 3000
Broj okretaja (okr/m)
Broj zubiju
9546 32
Dubina rezanja u (mm) Širina rezanja (mm)
1 20
Kut podešavanja
Posmak zuba (mm/Z)
90 0,12
Posmak po okretaju (mm/o) Brzina posmaka (mm/min)
3,84 36658
Duljina rezanja (mm)
Kut nagiba
600 0
Srednja debljina strugotina (mm) Glavno vrijeme (s)
0,04 0,98
Okretni moment (Nm)
Pogonska snaga (kW)
18,28 18,23