Kvaliteta površine

Prosječna vrijednost hrapavosti Ra (DIN 4768)
je aritmetička sredina svih iznosa profila hrapavosti R unutar ukupne mjerne udaljenosti lm.

Srednja dubina hrapavosti Rz (DIN 4768)
je srednja vrijednost pojedinačne dubine hrapavosti pet uzastopnih pojedinačnih mjernih dijelova le.

Pojedinačna dubina hrapavosti Z1 ... Z5
je okomita udaljenost između najviše i najniže točke profila hrapavosti R unutar jednog mjernog dijela le.

Maksimalna dubina hrapavosti Rt (DIN 4768/1)
je udaljenost između linije povišenja i linije udubljenja unutar mjernog dijela (referentnog) profila filtriranog prema DIN 4768 list 1.

Kvaliteta površine prema proizvodnom procesu

Oznake površina 
prema ISO 1302
novo 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Oznake površina 
prema ISO 3141
prije ▼▼▼▼   ▼▼▼ ▼▼
Pokazatelji hrapavosti   N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Aritmetička srednja hrapavost Ra [μm] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Hrapavost - dubina Rz [μm] 0,25 0,63 1 1,6 2,5 4-6,3 10 16-25 40 63 100 160
Uzdužno tokarenje, planarno tokarenje          
Cilindrično uzdužno brušenje
Cilindrično čeono brušenje
             

⬜ = Hrapavost (moguće postići posebnim metodama)

= Hrapavost (moguće postići uobičajenom praksom u radionici)

⬛ = Hrapavost (moguće postići grubom obradom)