Problemi pri tokarenju i ljuštenju – što bi vam moglo pomoći?

Mjere kod problema s tokarenjem

↑ povisiti, povećati, veći utjecaj

⇧ povisiti, povećati, manji utjecaj

↓ spriječiti, smanjiti, veći utjecaj

⇩ spriječiti, smanjiti, manji utjecaj

≈ kontroliranje, optimiziranje

◾ upotrebljavati

Vrsta trošenja/problemi s obratkom
Trošenje na bočnoj strani Trošenje u obliku kratera Usjeci Češljaste pukotine Ljuštenje Korekcijski postupci, mjere
      Brzina rezanja vc
Posmak f
    Dubina reza ap
    Kut skošenja 35° jako isprekidanog reza
    Kut skošenja 25° kontinuirani, blago isprekidani rez
    Kut skošenja 15° kontinuirani, blago isprekidani rez
      Radijus kuta
  Zaobljenje
        Stezanje alata
        Stezanje izratka
        Konzolni krak
      Visina vrha
  Rashladno mazivo

↑ povisiti, povećati, veći utjecaj

⇧ povisiti, povećati, manji utjecaj

↓ spriječiti, smanjiti, veći utjecaj

⇩ spriječiti, smanjiti, manji utjecaj

≈ kontroliranje, optimiziranje

◾ upotrebljavati

Vrsta trošenja/problemi s obratkom
Lom ploče Ljuštenje na površini Kvaliteta površine Vibracije Stvaranje nabora Korekcijski postupci, mjere
    Brzina rezanja vc
    Posmak f
        Dubina reza ap
  Kut skošenja 35° jako isprekidanog reza
  Kut skošenja 25° kontinuirani, blago isprekidani rez
  Kut skošenja 15° kontinuirani, blago isprekidani rez
  Radijus kuta
Zaobljenje
  Stezanje alata
  Stezanje izratka
      Konzolni krak
  Visina vrha
      Rashladno mazivo

Mjere kod problema s ljuštenjem

Problem Mogući uzroci Korekcijski postupak
Šipka nije okrugla Ploče ne sjedaju u isti djelokrug Ponovno namjestite držač, provjerite toleranciju ploče, po potrebi upotrijebite brušene ploče
  Šipka nije umetnuta centralno u glavu za ljuštenje Provjeriti položaj vodećih valjaka
  Predmaterijal široko rasprostranjen Provjeriti odstupanja
     
Stupnjevi površine 
(uzorak zubiju pile)
Sekundarni rezni rub jedne ili više ploča nije paralelan sa šipkom Povjeriti i po potrebi namjestiti sekundarni rezni rub

 

Posmak/okretaj je veći od duljine sporedne oštrice Smanjiti posmak
  Loše stezanje ploče
(nečistoća u sjedištu ploče)
Provjeriti stezanje, očistiti sjedište ploče
     
Loše formiranje strugotina Premalen posmak Povećati posmak
  Neispravan kanal za odvod strugotina Provjeriti kanal za odvod strugotina
  Premalo rashladnog sredstva Povećati količinu rashladnog sredstva
     
Oznake ogrebotina Nepravilno zaštitno skošenje Provjeriti zaštitno skošenje
  Sporedna oštrica preoštra, „usijeca se" Napraviti zaobljenje
  Rezni rub je predaleko ispod središta Provjeriti visinu
  Vodeći valjci ili čeljusti nisu pravilno podešene Provjeriti postavku
     
Vrlo disperzirano trošenje s jedne ploče na drugu Alat nije pravilno podešen
(jedna ploča radi s većom dubinom struganja nego druga)
Provjeriti postavke alata
     
Probijanje reznih rubova Pogrešno zaštitno skošenje rezne oštrice Povećati širinu skošenja, povećati kut skošenja
  Preveliki posmak Smanjiti posmak
  Zaobljenje premalo Napraviti veće zaobljenje
  Pogrešna vrsta u primjeni Osigurati žilaviju vrstu