Produktivnost i učinkovitost

Osim visoke pouzdanosti procesa, visoka brzina uklanjanja materijala, savršena kvaliteta površine šipke i točnost oblika najvažniji su kriteriji naših kupaca kad je riječ o ljuštenju. Važna temeljna pretpostavka za gore navedene zahtjeve je izbor za to potrebnog stroja za ljuštenje – kod različitih varijanti obrade i kombinacija sustava okretnih reznih pločica u kazetnim sustavima SINGLE, TANDEM ili TRIO potrebne su različite pogonske snage strojeva za ljuštenje. Za približan izračun potrebne pogonske snage P [kW] služi formula u nastavku, pomoću koje se može odrediti broj reznih rubova / okretnih reznih pločica koje se mogu upotrijebiti:

Formula za izračun pogonske snage:

vc = brzina rezanja (m/min.)

ap = dubina rezanja (mm)

f = posmak po kazeti (mm/o)

Kc1.1 = specifična snaga rezanja (N/mm2)

Treba napomenuti da se ova približno izračunata pogonska snaga odnosi samo na kazetni sustav. Ako je stroj za ljuštenje opremljen glavom za ljuštenje s 4 kazete / klizača za alat, pogonsku snagu izračunatu formulom potrebno je pomnožiti s faktorom 4. S obzirom na dubinu rezanja ap, potrebno je uzeti u obzir da se u slučaju TANDEM ili TRIO sustava dodaju pojedinačne, radijalne dubine rezanja svih ploča za grubu i finu obradu.

Posmak i dubina rezanja

Dva čimbenika posmaka i dubine rezanja imaju najznačajniji utjecaj na produktivnost, ali oni su ograničeni mogućnostima i statusom održavanja stroja za ljuštenje i njegovih alata za ljuštenje, kao i stanjem sirovine, koji neizbježno stvaraju vibracije – u konačnici smanjenje vibracija u procesu ljuštenja je recept za uspjeh u smislu produktivnosti i kvalitete proizvoda.

Dodatnu potporu stabilnosti procesa unosi u proces ljuštenja prilagodba potporne kosine, koja je prilagođena kvaliteti i tvrdoći materijala koji se obrađuje. Nazivna vrijednost ovog kuta potporne kosine utječe na to da li ploča završne obrade, koja je postavljena paralelno u aksijalnom smjeru, stvara kut zazora između šipke i potpornog skošenja – tada govorimo o pozitivnim pločama, ili stvara kontakt sa šipkom koji odgovara obliku – tada govorimo o neutralnom stanju, ili stvara veliki pritisak na materijal šipke – tada govorimo o negativnim pločama. Različiti materijali zahtijevaju prilagođena, potporna svojstva okretne rezne pločice. Kut potpornog skošenja i duljina sporedne oštrice u konačnici utječu na kvalitetu površine šipke. Među ostalim ne treba zaboraviti – odabir prave okretne rezne pločice za trenutačnu dubinu rezanja ap. Kanali za strugotine koji su vrlo specifični i usklađeni sa svojstvima materijala razbijaju strugotinu proizvedenu u procesu ljuštenja na iskoristivu duljinu.

Dubina rezanja ovdje igra dosta značajnu ulogu. Kao što je već opisano u prethodnim poglavljima, u strojnoj obradi ljuštenjem nalazimo okretne rezne pločice za grubu obradu, za srednju obradu i za završnu obradu. Sami nazivi kanala za lomače strugotina marke CERATIZIT već ukazuju na područje primjene – dubinu rezanja ap. Oznake lomača strugotina sa slovom „R“ (grubo) treba koristiti za dubine rezanja veće od 3,0 mm, one sa slovom „M“ (srednje) za dubine struganja između 1,0 i 3,0 mm i one sa slovom „F“ (fino) za dubine struganja manje od 1,0 mm – one su bez iznimke prikladne za završnu obradu. Na temelju ovog odabira postižu se najbolja moguća svojstva obrade, sile rezanja su optimalno raspoređene u okretnoj reznoj pločici i time se postiže optimalan vijek trajanja. Kod projektiranja kazetnih sustava TANDEM, veći dio dubine rezanja treba obraditi grubom pločicom, dubina rezanja pločice za završnu obradu – ovisno o vrsti pločice za završnu obradu – treba biti između 0,5 i 1,8 mm.