Različiti postupci stezanja

Osnovni preduvjet za zadovoljavajući rezultat ljuštenja je fiksacija ploče za ljuštenje u alatu za ljuštenje s točnim položajem i sigurna od izvlačenja. U praksi se upotrebljavaju sljedeće 2 mogućnosti stezanja ploča:

Stezanje steznim vijkom

Stezanje vijcima daje sljedeće prednosti:

U usporedbi sa stezanjem okretne rezne pločice steznom kandžom, kod stezanja steznim vijkom rezna ploča je uvijek točno postavljena u sjedište ploče i precizno stegnuta radijalno i aksijalno. Sustav zatezanja vijcima je isplativo rješenje, samo se vijak za zatezanje mora imati kao rezervni dio. Vrlo kompaktna konstrukcija bez izbočenih dijelova izbjegava probleme s odvođenjem strugotina i trošenjem steznih dijelova.

Stezanje steznom kandžom

Stezanje steznom kandžom daje sljedeće prednosti:

Kod steznog vijka, za okretanje rezne ploče vijak se mora potpuno olabaviti iz alata za ljuštenje. U usporedbi s tim, kod stezanja steznom kandžom, kandžu je potrebno samo malo podići kako bi se okretna rezna pločica mogla okrenuti ili zamijeniti.

Pritezni momenti pričvrsnih vijaka

Navoj 8,8 maks. pritezni moment [Nm] prema razredu čvrstoće 10,9 12,9
M4 3 4,6 6,1
M5 5,9 8,6 10
M6 10,1 14,9 17,4
M8 24,6 36,1 42,2
M10 48 71 83