Obrada glavnog cilindra

Precizno slijetanje pri obradi titanija i visokolegiranih čelika

Čitava masa počiva na podvozju aviona -  avion, teret i putnici. Posebno pri slijetanju i rulanju mora apsorbirati i odvesti sve dinamične sile, udarce i  opterećenja. Glavna točka okretanja i zakretanja podvozja je glavni cilindar. Ova jako opterećena komponenta izrađena je uglavnom od titanija ili visokolegiranih čelika. Ali nisu zahtjevni samo materijali, već i složenost komponenti. Stoga se osim tehnologije alata traži i optimalna strategija obrade.

Imamo odgovarajuća rješenja i koncepte za konturno glodanje, tokarenje i bušenje.

1. MaxiMill 211

Sustav glodala s okretnim pločicama za obradu većih džepova, za uranjanje ili za univerzalnu primjenu

  • Specijalna konstrukcija ploča, savršeno pogodna za glodanje uranjanjem
  • Sveobuhvatni program proizvoda
  • Prikladno za različite strategije glodanja i primjene

2. VHM univerzalno glodalo HPC2

Alat visokog učinka za obradu čelika

  • Niski kut sacijanja za malu silu rezanja i visoki kut savijanja za brzu evakuaciju strugotina
  • Patentirani promjer jezgre i kut spirala

3. MaxiMill HFC

Gruba obrada većih 3D površina s povećanim posmakom

  • Mali napadni kut okretne pločice, stoga je stabilna obrada čak i s dugim prevjesima
  • Prevučena vrsta reznog materijala CTPP235 za pouzdanu obradu visokolegiranog čelika

4. ISO okretne tokarske pločice

Standardne ili modificirane verzije za držače alata specifične za klijenta i strategije tokarenja

  • Prevučena vrsta tvrdog metala CTCP125 za pouzdanu obradu visokolegiranih čelika
  • Različite geometrije za formiranje kratkih strugotina, npr. -SMF
  • Verzije okretnih pločica prilagođene klijentu moguće su za različite strategije tokarenja