Obrada kućišta ventilatora

Alati strojne obrade za obradu kućišta motora

Dimenzije modernih turbo-ventilatorskih motora i njihovih turbo ventilatora su impresivne. Isto kao kod izazova obrade  prstenastih ventilatora koji čine omotač za najveće  turbinske lopatice cijelog motora. Najbolja moguća stabilnost i dugoročna sigurnost sukladno tome vrlo su popularni, zbog čega su kućišta ventilatora, između ostalog, izrađena od titanija.

Onaj tko se brine za pouzdanost i produktivnost procesa , a cijeni učinkovitost i visoku kvalitetu površine, definitivno bi trebao imati naš asortiman na svojem radaru .

1. RCMT okrugla ploča

Obrada i predobrada vanjske i unutarnje konture kućišta od titanija

 • Specijalno prilagođena „-24“ geometrija za kopirno tokarenje titanija
 • Neprevučena finozrnata H216T
 • Visoka temperatura i otpornost na habanje

2. Svrdlo od tvrdog metala WTX-Ti

Bušenje legura visokootpornih na toplinu

 • Poboljšana geometrija i promjer jezgre za maksimalnu pouzdanost procesa
 • Jedinstvene performanse zahvaljujući novom vrhunskom dvostrukom premazu
 • Stabilizirajuća kosina na reznoj oštrici za bolju stabilnost alata

Praktični primjer za RCMT okruglu pločicu

Kućište motora

 • Okretna pločica: RCMT 1606MOTN-24 H216T
 • Materijal: TiAl6V4 predobrađeno, Ø 3000 mm
 • Kopirno tokarenje izvana i iznutra, tokarenje utora
 • Fina obrada i fina predobrada
 • Hlađenje pod visokim tlakom (150 bara)
Podaci o rezanju CERATIZIT Konkurencija
Vc [m/min] 80 70
n [min-1] 8,5 6,8
f [mm/o] 0,52 0,42
ap [mm] 3,5 3,5
Emulzija da da
Q [cm3/min] 145 94
Vrijeme zastoja [min] 52 min