Obrada okvira glodanjem

Specijalizirani rezni materijali za obradu titanija

Okviri i uzdužni učvršćivači (struna) osiguravaju potrebnu stabilnost trupa. Za okvire se često upotrebljava titanij, jer je materijal vrlo lagan, a zahvaljujući visokoj čvrstoći omogućuje smanjenje broja potrebnih komponenti. Ova pozitivna svojstva dolaze, među ostalim, sa sofisticiranim postupcima strojne obrade, za što su potrebna odgovarajuća znanja i alati visokih performansi.

CERATIZIT ovdje započinje sa specijaliziranim reznim materijalima koji pri gruboj i završnoj obradi osiguravaju pouzdan vijek alata i stabilan proces.

1. CircularLine CCr-Uni glodalo od tvrdog metala

Trohoidalna gruba obrada srednje velikih džepova i žljebova u titaniju, superlegurama i visokolegiranom čeliku

 • Specijalni dizajn rezanja, savršen za trohoidalno glodanje (CPC: kružno strujno rezanje)
 • Oštrice s drobilicom strugotina za sigurno uklanjanje strugotina, i pri velikoj dubini reza
 • Za CPC glodanje do 5xD

2. MaxiMill 211-KN valjkasto čeono glodalo s okretnim pločicama

Glodanje lopatica, džepova ili utora pod 90 ° s visokim ap na srednjim i velikim konstrukcijskim komponentama

 • Sustav okretnih pločica za obradu većih džepova, za uranjanje ili za univerzalnu primjenu
 • Savršeno prilagođeni nosač alata
 • Radijus kuta do 6,0 mm
 • Vrsta reznog materijala CTC5240 kao vodeće mjerilo u obradi titanija

3. MonsterMill TCR

Završna obrada džepova i žlijebova na raznim dijelovima zrakoplova

 • Obrada malih i srednjih površina u titaniju
 • Savršeno prilagođena geometrija za obradu titanija i legura visokootpornih na toplinu
 • Opsežni raspon vretenastih, torusnih glodala ili glodala s kuglastom glavom

4. MaxiMill HFC-19 sustav glodala s okretnim pločicama

Glodanje slobodnih oblika s visokim posmakom, s enormnom brzinom strojne obrade

 • Brza gruba obrada velikih 3D površina u oblicima
 • 4 rezna ruba po okretnoj pločici
 • ap maks. 3,3 mm (veličina ploče 19 mm)

Praktični primjer trohoidalne grube obrade

 • Komponenta: Strukturna komponenta u titaniju
 • Primjena: Trohoidalno glodanje džepova
 • Alat: CCR.H-SA.20,0.30°.Z6.R4,0.HB.L DPX72S
Podaci o rezanju CERATIZIT
Vc [m/min] 80
fz [m/zub] 0,12
ap [mm] 14
ae [mm] 2
Emulzija da
Q [cm3/min] 26