Sustav kutnog glodanja: MaxiMill 211

Napominjemo da su promotivne cijene vidljive samo nakon prijave u internetsku trgovinu na dotičnoj stranici artikla tijekom promotivnog razdoblja.