Tehničar primjene s praktičnim znanjem

Kompetencija i na poziv

Tehničar primjene uvijek je na raspolaganju i putem telefona za pitanja koja se odnose na primjenu. Jer čak i ako nisu na licu mjesta, naši stručnjaci uvijek imaju otvoreno uho za vaše brige – od ponedjeljka do petka, 9.00 – 18.00 sati.