Vrste trošenja HSS i VHM svrdla

Odvajanje strugotina u kutovima

Uzroci

 • obradak se kreće kod ulaza svrdla (npr. napetost obratka nije optimalna) 
 • nedovoljno hlađenje 
 • prevelika pogreška koncentričnosti

Rješenja

 • provjera steznog elementa, (provjera zazora ležaja vretena) 
 • provjera dovoda rashladnog maziva
 • optimizacija koncentričnosti

Odvajanje strugotina u odvodni kanal

Uzroci 

 • pomicanje obratka 
 • pogrešno rukovanje ili transport

Rješenja

 • provjera stegnutosti obratka, provjera stabilnosti alata 
 • primjena originalnog pakovanja za skladištenje i transport

 

Razdvajanje na stupnjeve

Uzroci

 • nedovoljna stabilnost 
 • stezna glava nije dovoljno jaka i precizna

Rješenja

 • provjera steznog sklopa 
 • primjena visokopreciznih steznih glava

Stvaranje naslaga na oštrici

Uzroci

 • premala brzina rezanja 
 • negativna površina na reznim kutovima 
 • nedostatno hlađenje

Rješenja

 • povisite brzinu rezanja 
 • odaberite svrdlo s oštrijom pripremom reznog kuta 
 • provjerite dovod rashladnog sredstva

Izboji na odvodnim kanalima

Uzroci

 • obradak se pomiče ka izlazu svrdla: „Odskakanje“ 
 • nedovoljno hlađenje

Rješenja

 • provjerite stegnutost alata 
 • provjerite rashladno sredstvo, povećajte tlak rashladnog sredstva

Izboji na glavnoj oštrici

Uzroci

 • nestabilni uvjeti bušenja
 • isprekidan rez
 • prekoračena maksimalna širina trošenja

Rješenja

 • optimizirajte obradak i stegnutost alata 
 • smanjite posmak 
 • ranije promijenite alat

Trošenje u obliku kratera

Uzroci

 • preniska brzina rezanja
 • nedostatno hlađenje

Rješenja

 • povećajte brzinu rezanja
 • povećajte tlak rashladnog maziva

Razdvajanje vršnog kuta

Uzroci

 • premali posmak 
 • svrdlo gubi smjer

Rješenja

 • povećajte posmak
 • koncentričnost < 0,02 mm

Prekomjerno trošenje na bočnoj strani reznog kuta

Uzroci

 • prevelika brzina rezanja 
 • premali posmak
 • nedovoljno hlađenje 
 • bušenje s dvije strane ili prekinite rez na izlazu

Rješenja

 • smanjite brzinu rezanja 
 • povisite posmak 
 • bolje hlađeno mazivo (više sadržaja, povisite tlak, postavite mlaznice)
 • Kontrola izlaza provrta

Prekomjerno trošenje na oštrici

Uzroci

 • prevelika brzina rezanja 
 • premali tlak rashladnog sredstva 
 • svrdlo gubi smjer

Rješenja

 • smanjite brzinu rezanja, povećajte posmak 
 • povećajte tlak rashladnog sredstva 
 • koncentričnost < 0,02 mm