Podaci o alatima uvijek pri ruci

Podaci o rezanju i CAD-modeli za dnevnu podršku

Osim detaljnih podataka o rezanju, nudimo i standardne 2D i 3D modele za upravljanje vašim alatima ili simuliranje vaše obrade. Svi se podaci za vas nalaze kao usluga u internetskom dućanu.