Pregled primjene

1.1. Planarno i kutno glodanje

Usporedba različitih sustava glodanja

Ekonomičan i produktivan rad s različitim strategijama obrade zahtijeva tip alata koji je optimalno prilagođen određenoj primjeni. Objašnjavamo za koje su strategije glodanja okrugle, ravne i kutne glodalice osobito prikladne i za koje se sekundarne primjene mogu također upotrebljavati.

S planarnim glodalomstvaraju se ravne površine. Alternativno se s njim mogu obrađivati žljebovi ili ukošenja ​​na rubovima obratka; kod nekih sustava planarnih glodala može se postići čak i kružno, aksijalno ili koso uranjanje u puni materijal.

Međutim, ravne se površine također mogu proizvesti s kopirnim ili kutnim glodalima. S nekim okruglim ili kutnim sustavima glodanja mogu se izvesti i sekundarne primjene sustava planarnog glodanja.

Sekundarna primjena planarnog glodala:
Glodanje žlijebova i ukošenja

Sekundarne primjene planarnog, kopirnog i kutnog glodala (ovisno o sustavu): aksijalno uranjanje, kružno glodanje uranjanjem, koso uranjanje

Iznimke potvrđuju pravilo: Ne mora svaki sustav glodanja, koji je namijenjen za specifičnu strategiju obrade, neizbježno funkcionirati i za ovu primjenu. Glodalo s okruglim diskom, na primjer, nije prikladno za obratke s tankim stijenkama, kutno glodalo nije prikladno za dugačke izbočine alata. To je zbog različitih svojstava sustava.

Sljedeća slika prikazuje raspodjelu sila rezanja u odgovarajućim sustavima za glodanje. Crvene vektorske strelice ispod prikazuju radijalne i aksijalne sile rezanja; zelene strelice su rezultirajući vektori sile:

Kod glodanja se radijalne sile moraju uvijek kompenzirati u samom sustavu glodanja; međutim, aksijalne sile se prosljeđuju izravno u vreteno glodala i apsorbira ih stroj.

Kod sustav planarnog glodanja nastale radijalne i aksijalne sile rezanja razmjerno su ravnomjerno raspoređene pod radnim kutom od 45 stupnjeva. Zbog tih uravnoteženih uvjeta, alati su manje osjetljivi na vibracije; tako npr. moguća su i dulja izvirivanja alata nego u sustavima kutnog glodanja. Ovaj tip glodala poželjan je za strojnu obradu tvrdih čelika ili lomljivog sivog lijevanog željeza, jer se izbjegavaju izbijanja iz obradka zbog manjih reznih rubova i obično najpovoljnijeg izlaznog kuta rezne oštrice iz materijala.

Kutno glodalo generira pretežno radijalne sile koje djeluju u smjeru posmaka. Ravna površina obradka koji se obrađuje nije izložena prekomjernom pritisku rezanja. To može biti korisno kod obrade tankih stijenki ili kod nestabilnog postavljanja. Međutim, glavna primjena za kutno glodalo bila je i ostala obrada kontura, ulegnuća ili oboda obratka koji zahtijevaju kut od 90 stupnjeva.

Prema tome ukratko važi:
Što veća sila rezanja pri (planarnom) glodanju djeluje u aksijalnom smjeru, to se može odabrati veći posmak.
Što veća sila rezanja djeluje u radijalnom smjeru, to je potreban manji posmak.

Pravilo palca za početne vrijednosti fz u mm pri glodanju:

Planarno glodanje oko 0,15

 Glodanje s kružnim pločama oko 0,25

Kutno glodanje oko 0,1

Glavna primjena za kutno glodalo je obrada kontura, ulegnuća ili oboda obratka koji zahtijevaju kut od 90 stupnjeva. Međutim, po potrebi se može također upotrebljavati za obradu ravnih površina. Budući da kutno glodalo uglavnom koristi radijalne sile koje djeluju u smjeru posmaka, ravna površina obradka koji se obrađuje nije izložena prekomjernom pritisku rezanja. To može biti korisno kod obrade tankih stijenki ili kod nestabilnog postavljanja.

1.2. Glodanje kružnih ploča

Glodala s okruglim diskom upotrebljavaju se uglavnom za obradu ravnih 3D kontura. Sustav okruglih diskova generira minimalne radijalne sile rezanja s maksimalnim aksijalnim silama. Veći dio sile rezanja prenosi se kroz vreteno glodala u stroj. Stabilnost je optimalna jer je bočni pomak alata nizak. Stoga, pri glodanju s okruglim diskovima javljaju se i relativno niske vibracije.

Glodala s okruglim diskom zbog najvećeg kutnog radijusa imaju najstabilnije rezne rubove od svih ovdje spomenutih sustava glodanja. Zahvaljujući njihovoj prednjoj strani, pozitivna glodala s kružnim diskovima su vrlo prikladna za mnoge primjene, kao što su koso uranjanje, glodanje slobodnih oblika, aksijalno uranjanje ili kružno glodanje džepova. Osim toga, ovi sustavi glodanja mogu se upotrebljavati na strojevima s manjom snagom vretena zbog svojih relativno mekih rezova i visoke stabilnosti. Zbog relativno dugačkih kontaktnih površina na reznom rubu u odnosu na dubinu rezanja, okrugli diskovi proizvode znatno tanje strugotine nego druga dva sustava glodanja.

Kopirni sustavi glodanja usmjeravaju većinu sila rezanja izravno u vreteno stroja i stoga su idealno pogodni za velike posmake stola. Oni su također vrlo pogodni za obradu titana i drugih legura visokootpornih na toplinu. Visoka toplina, koja nastaje pri glodanju ovih materijala, dobro se apsorbira u tanke strugotine i uklanja zajedno s njima iz područja obrade. Time se smanjuje pregrijavanje alata i obratka.

Iznimke potvrđuju pravilo: Ne mora svaki sustav glodanja, koji je namijenjen za specifičnu strategiju obrade, neizbježno funkcionirati i za ovu primjenu. Glodalo s okruglim diskom, na primjer, nije prikladno za obratke s tankim stijenkama, kutno glodalo nije prikladno za dugačke izbočine alata. To je zbog različitih svojstava sustava.

Sljedeća slika prikazuje raspodjelu sila rezanja u odgovarajućim sustavima za glodanje. Crvene vektorske strelice ispod prikazuju radijalne i aksijalne sile rezanja; zelene strelice su rezultirajući vektori sile:

Razdioba sile rezanja pri planarnom glodanju

Glodanje kružnih ploča

Kutno glodanje

U usporedbi sa sustavima planarnog i kutnog glodanja, alati s okruglim diskovima obično nemaju ujednačen i točno definiran broj reznih rubova po okretnoj pločici. To ovisi o okretnim pločicama, bilo po dubini ubacivanja ili po dubini rezanja u materijalu, ili o broju indeksiranja na donjoj strani okretnih reznih pločica.

1.3. HSC/HPC glodanje