REAMAX TS – Upute za montažu & Upute za upravljanje

Upute za montažu - REAMAX TS

Pri uklanjanju glave razvrtača (1) ona se putem stezne čeljusti (2) istiskuje iz svoga položaja te se tako može lako otpustiti iz držača: Stezne čeljusti (2) otvorite ključem (3), ali nemojte potpuno otpustiti te uklonite glavu razvrtača (1).

Stezne čeljusti (2) otvorite ključem (3), ali nemojte potpuno otpustiti te umetnite glavu razvrtača (1).

Stezne čeljusti (2) zatvorite ključem (3), pazite na preporučene stezne momente. Pri umetanju glave razvrtača (1) ona se zatvaranjem steznih čeljusti (2) povlači u svoj konačni položaj.

Prilagodba za kompenzaciju trošenja: Minimalne tolerancije provrta do IT 4 mogu se postići podešavanjem s pomoću imbus ključa (4).

Prihvat konusa/planarni sustav očistiti → odmastiti.
Pritezne svornjake (5) učvrstiti u glavu razvrtača i pričvrstiti viličastim ključem (6)

Upute za upravljanje - REAMAX TS

Podešavanje držača DAH Zero

Preporučuje se alat za radijalno poravnanje od maks. 20 µm.

 1. Otpustite sve vijke za podešavanje i prednategnite s 1 Nm (novi alati su već isporučeni).
 2. Mjerni sat s prikazom µm stavite na lunetu.
 3. Okretanjem alata odredite točku najveće pogreške koncentričnosti s pomoću mjerača.
 4. Podesite odgovarajući vijak za podešavanje imbus ključem u smjeru kazaljke na satu (1) dok se pogreška koncentričnosti ne ispravi do pola. Pritom prednategnite cca 5 μm.
 5. Otpustite vijak za podešavanje (2) za iznos prekomjernog pritezanja.
 6. Postavite sva 4 vijka za podešavanje, do koncentričnosti < 2 µm.

Obratite pozornost na:

 • koncentričnost je potrebno provjeriti i po potrebi podesiti pri promjeni prihvata, kod promjene primjene, nakon svakog podešavanja kompenzacije trošenja i prije svakog novog puštanja u rad - na temelju koraka za prilagodbu 1 do 6
 • Vijci za podešavanje moraju u primjeni uvijek biti pritegnuti s min. 1 Nm 
 • maks. moment dodatnog podešavanja iznosi 4,5 Nm

Pozor!

 • nejednaka podjela kuta!
 • 2 su oštrice jedna prema drugoj za 180 ° = mjerni zub
 • Izmjerite promjer sprijeda na oštrici (na temelju koničnosti, vidi sliku)