Ovo stranica upotrebljava kolačiće kako bi vam osigurala najbolju moguću uslugu. Korištenjem naših usluga prihvaćate upotrebu kolačića. Više informacija pronađite u našoj Izjavi o zaštiti podataka.

Platforma znanja

1. Čišćenje držača izmjenjive glave i izmjenjive bušaće glave komprimiranim zrakom.

2. Nataknite izmjenjivu bušaću glavu na držač izmjenjive glave. 

3. Provjerite podudaraju li se žlijeb i ozubljenje izmjenjive bušaće glave i držač izmjenjive glave. Ako se ne podudaraju, okrećite izmjenjivu bušaću glavu dok se žlijeb i ozubljenje ne budu podudarali.

4. Okrećite suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste zategnuli glavu!

 Raspon promjera            Navoj  Tork dimenzije   Okretni moment Nm
 Držač   Izmjenjiva glava 
14,0 – 17,49 M3,5x0,6 M2,5x0,5 T7 0,7
17,5 – 19,49 M4x0,7 M3x0,5 T8 1,3
19,5 – 24,49  M5x0,8 M3,5x0,6 T10 20
24,5 – 28,49 M6x1,0 M4x0,7 T15 3,1
28,5 – 32,0 M6x1,0 M5x0,8 T15 5,6

Preporučuje se uporaba odgovarajućeg moment ključa, ali dovoljno je i čvrsto stezanje.

Tags: