Važni kriteriji primjene za WTX svrdlo

Osni pomak
Između rotirajućeg obratka i statičnog alata osni pomak smije iznositi maks. 0,04 mm. Veći osni pomak smanjuje vijek trajanja alata, kao i kvalitetu bušenja te može prouzročiti puknuće alata.

Greška koncentričnosti
Kod rotirajućih alata ne smije prekoračiti 0,015 mm.

Rashladno podmazivanje
Kod alata s unutarnjim hlađenjem tlak mora iznositi min. 20 bara – pogledajte donji desni dijagram. Preporučuje se visokokvalitetno polusintetičko rashladno mazivo ili ono hlađeno emulzijom s min. udjelom ulja od 10 % i dodatkom EP-a. Time se omogućuje dulji vijek trajanja, viša preciznost tolerancije i bolja kvaliteta površine. Preporučuje se sustav finog filtra kako bi se spriječilo moguće začepljenje rashladnih kanala.

Bušenje u čvrstom materijalu
Zbog svojega geometrijskog dizajna naše je VHM svrdlo prikladno za bušenje u čvrstom materijalu. S VHM svrdlom ≤ 12xD mogu se izvesti bušenja u čvrstom materijalu bez centriranja postupka i predbušenja.

Izlaz utora
Između izratka i izlaza utora potrebno je održavati sigurnosni razmak od min. 1 do 1,5xD kako bi se osiguralo optimalno odvođenje strugotina te se time isključilo zaglavljivanje strugotina i lom alata.

Postupak uklanjanja strugotina
To treba izbjegavati zbog opasnosti od prijeloma zbog zaostalih strugotina odn. strugotina u provrtu.

Posmak f u mm/o
Kapacitet bušenja u odnosu na promjer: vc = 80 m/min
Vlačna čvrstoća materijala = 600 N/mm²

Prateći alat
S manjim Ø u istom provrtu prateći alat zahtijeva kut vrha <alata prethodnika kako bi se osiguralo samocentriranje.

Isprekidani rez
Kod ulaznih i izlaznih nagiba ili poprečnih bušenja potrebno je smanjiti posmak.

Izlaz provrta
Za izbjegavanje stvaranja jakih izbočina smanjiti vc i f.

Stezanje obratka
Kako bi se izbjegao lom alata, potrebno je paziti na pravilno stezanje obratka bez vibracija odn. savijanja obratka .

Naprezanje alata
Optimalnim naprezanjem moguće su visoke preciznosti pri poravnavanju i prilagođavanju (IT7-8). Zbog visoke kvalitete površine često se može izbjeći razvrtanje .

Strojno dimenzioniranje
Proučite dijagram snage (dolje lijevo).

Tablica vrijednosti pri rezanju
Donje granične vrijednosti raspona posmaka ne smiju biti niže od navedenih kako bi se stalno kontroliralo drobljenje strugotina (u obliku zareza).