Trohoidalno tokarenje s CAM sustavom za obradu metala koji se teško strojno obrađuju i duktilnih materijala

Dulji vijek trajanja alata, kraće vrijeme obrade, veća pouzdanost procesa - to su tipični zahtjevi za moderno tokarenje. Jer za proizvodna poduzeća to znači veću učinkovitost na kraju dana i, u slučaju dvojbi, presudnu konkurentsku prednost. Ali, posebno kod teško obradivih metala i duktilnih materijala, okretne rezne pločice brzo dosežu svoje granice kod konvencionalnog tokarenja. I tu stupa na scenu trohoidalno tokarenje s CAM softverom.

Što se smatra pod trohoidalnim tokarenjem?

Trohoidalno glodanje poznato je u strojnoj obradi već dugi niz godina i dolazi do pravog povratka zahvaljujući najnovijim obradnim centrima i povezanosti s CAM sustavom. Stvari su i dalje drugačije kada je u pitanju tokarenje. Do sada se dinamički postupak gotovo nije upotrebljavao, što je uglavnom zbog nedostatka CAM softvera. Tvrtka CAM softvera OpenMind je s softverom hyperMILL i MAXX Machining sada prenijela provjereni koncept trohoidalnog glodanja i na grubu obradu svih rotirajućih dijelova i razvila trohoidalno tokarenje s CAM programiranjem. Tipična područja primjene su pritom gruba obrada pri tokarenju te radijalno i aksijalno ubadanje.

Prednosti trohoidalnog tokarenja s CAM sustavom u odnosu na konvencionalno tokarenje

Kombinacija najnovijeg CAM softvera i alata visokih radnih karakteristika nudi niz prednosti kod teškoobradivih metala i duktilnih materijala u usporedbi s konvencionalnim tokarenjem, poput: 

  • kraće vrijeme ciklusa
  • optimizirani putovi veze
  • neometani pokreti stroja
  • dugi vijek trajanja
  • povećana sigurnost procesa
  • manje trenje

Kraće vrijeme ciklusa zahvaljujući optimiziranim putovima veze i neometanim pomacima stroja

Trohoidalno tokarenje sa sustavom CAM omogućuje potpuno novi uzorak pokreta. Ono što je konvencionalnim tokarenjem gotovo nemoguće ili samo teško učiniti, uspijeva se bez problema sa CAM sustavom. Zahvaljujući okrugloj okretnoj pločici, alat se više ne može kretati samo u jednom smjeru, već je moguće neometano kretanje naprijed i natrag. Ušteda vremena do 50 posto moguća je kod grube obrade, a do 70 posto kod ubadanja.

Inteligentno programiranje omogućuje znatno veće posmake i veće brzine rezanja nego kod konvencionalnog tokarenja, što neizmjerno skraćuje vremena ciklusa za trohoidalno tokarenje.

Povećana sigurnost procesa, manje trenje i dulji vijek trajanja zbog blagog ulaska i izlaska

Jedan od najvećih problema kod konvencionalnog tokarenja duktilnih i teškoobradivih materijala je taj što se alat često naglo napregne, što dovodi do velikog trošenja i kratkog vijeka trajanja alata. Trohoidalno tokarenje sa sustavom CAM, s druge strane, omogućuje alatu da lagano uđe i izađe iz komponente. Specijalno ponašanje kod uranjanja rezne pločice u materijal štiti alat i dovodi do znatno duljeg vijeka trajanja alata i manjeg trošenja, što znači da se profitabilnost u postupku tokarenja može značajno povećati.

Za koje je materijale je pogodno trohoidalno tokarenje?

Zbog mekog ulaska i izlaska tijekom procesa strojne obrade, trohoidalno tokarenje donosi prednosti za sve skupine materijala. Najveća se prednost, međutim, pokazuje kod strojne obrade materijala koje je teško obraditi na konvencionalan način. To uključuje duktilne i teškoobradive materijale, kao što su nehrđajući čelik, legure na bazi nikla i titana.

Trohoidalno tokarenje teškoobradivih materijala

Materijali poput nehrđajućeg i visokotemperaturnog čelika, titana i legura na bazi nikla često alate stavljaju pred posebno velike izazove. Zbog specijalnih svojstava ovi materijali imaju abrazivni učinak i opterećuju reznu oštricu alata posebno u procesu strojne obrade, što dovodi do velikog habanja i posljedično do brzog izgaranja ruba oštrice.

Trohoidalno tokarenje duktilnih materijala (npr. kovani dijelovi dugačkih strugotina)

Duktilni materijali često su predkovani dijelovi koje je zbog njihove mekoće i žilavosti često teško strojno obraditi. Pritom su posebno problematične: duge strugotine koje se omotaju oko alata. Trohoidalnim tokarenjem s hyperMILL MAXX omogućuju se znatno kraći potezi, što dovodi do kraćih strugotina i posljedično veće pouzdanosti procesa.

Preduvjeti kod trohoidalnog tokarenja

Teoretski se CAM program može upotrebljavati na svakoj uobičajenoj tokarilici, a idealan je i za manje moćne strojeve. Nema dodatnih amortiziranih troškova za strojeve. Potrebno je samo softversko rješenje MAXX Machining iz HyperMill.

Koji su alati potrebni za postupak trohoidalnog tokarenja?

Za trohoidalno tokarenje s CAM-om preporučuje se sustav s kanalom za strugotine M3 i odgovarajućim okruglim pločama, preporučujemo:

  • GX24 sustav s M3 kanalom za odvodnju strugotina
  • Okrugle ploče RCMT /RCGT