Platforma znanja

CENTRO | P.WD

Ovdje pogledajte najnoviju klinastu steznu glavu CENTRO|P.WD sa zaštitom od izvlačenja u usporedbi sa standardnom ER steznom glavom. Ovdje možete saznati više o mogućnostima koje vam nudi stezna glava Centro P sa steznom čahurom, u kombinaciji s klinastom steznom glavom CENTRO|P.WD.