Platforma znanja

CENTRO | P.WD - Upute za ugradnju

Stezna glava sa steznom čahurom

U ovome video materijalu možete vidjeti animirane upute za ugradnju za klinasta stezna kliješta Centro | P.WD.

Montaža

Okretanje za 180°       Montažni blok

Jednostavno postavljanje stezne matice

Uklanjanje zazora

Ručno pritezanje

Pritezanje priteznim momentom

Demontaža

Ovdje možete preuzeti upute za ugradnju.