Primjena najnovijih tehnologija alata, inovativnih CAM rješenja i pouzdanog nadzora procesa

Kako funkcionira procesno-sigurno glodanje?

MonsterMill PCR Uni za trohoidalno glodanje kod grube obrade dolazi na stroj, specijalno programiranje za to nudi OPEN MIND na svojem sustavu hyperMILL®. Kod završne fine obrade, dva projektna partnera oslanjaju se na kružno glodanje segmenta s 3D Finish – uključujući impresivno kratko vrijeme procesa. Sukladno sloganu „Connected Machining“ procesi se nadziru pomoću sustava za nadzor i upravljanje ToolScope tvrtke CERATIZIT. Između ostalog, i ovdje sustav senzorike spike®_mobile tvrtke pro-micron GmbH radi dobar posao. Mjeri i najmanje sile izravno na alatu, osiguravajući tako nadzor i kontrolu procesa do posljednjeg detalja.

Ovdje pogledajte i snimljeno predavanje DiMaP-a na temu „Procesno sigurno glodanje“:

Predstavljanje našeg slučaja upotrebe

Gruba obrada alatom MonsterMill PCR Uni

Za grubu obradu uglavnom se upotrebljavao MonsterMill PCR Uni, Ø 20 mm i duljine oštrice 60 mm, iz tvrtke CERATIZIT. Programiranje trohoidnog glodanja došlo je od OPEN MINDa na sustavu hyperMILL®. Nejednako odjeljivanje i nejednak zavoj oštrica MonsterMill osiguravaju stabilan i precizan proces obrade. Osim toga, procesi se nadziru i kontroliraju pomoću prilagodljive kontrole posmaka TS-AFC u alatu ToolScope. Pritom se posmak podešava na između 80 i 120 % prethodno izračunatog optimalnog okretnog momenta. U procesu se regulira, prilagodljivo na različite dubine rezanja, na različite kvalitete materijala i dimenzioniranje za predobradu. Na taj se način može postići optimalna ravnoteža između zaštite alata i skraćenja vremena ciklusa. Vijek trajanja alata produljuje se do 5 %, dok se vrijeme ciklusa skraćuje za 5 do 15 %.Povrh toga, OPEN MIND sa značajkom „Connected Machining“ nudi moćan način pristupa stroju s radne stanice za programiranje.

Prednosti alata MonsterMill PCR Uni
 • Optimalno odvođenje strugotina putem rampi i provrta. Zahvaljujući svojoj specijalnoj geometriji jezgre, strugotine se optimalno odvode van i sprječava se zaglavljivanje strugotina.
 • Najveća mirnoća rada kod HPC glodala: neravnomjerna razdioba reznih rubova i neujednačen opseg suzbijaju vibracije i osiguravaju stabilan i precizan postupak obrade.
 • Visoki posmaci putem četiri rezna ruba: nude vrhunske radne karakteristike i skraćuje vrijeme obrade.
 • Rampe i provrti bez vibracija: patentirana, specijalna centrirajuća oštrica osigurava visoku preciznost.
Prednosti grube obrade
 • smanjeno vrijeme obrade
 • veliki volumen uklanjanja strugotina
 • veće brzine rezanja i posmaka nego kod konvencionalnih postupaka strojne obrade
 • dulji vijek trajanja alata
 • obrada koja štedi alat i stroj

Završni postupak s 3D završnim slojem

Konačna kvaliteta procesa završne obrademora postići finalnu kvalitetu. Ako se tamo pojave greške u procesu kao što su trošenje, neravnoteža ili vibracije, možda će biti potrebna znatna dorada. Putem značajke ToolScope može se automatski i odmah reagirati na takve sporadične „izuzetke“. No budući da tijekom dorade djeluju samo male sile, izravno na držaču alata potrebno je upotrebljavati vrlo osjetljivu senzoriku – poput spike®_mobile tvrtke Pro-micron GmbH. Mjeri aksijalne sile, torziju i prije svega moment savijanja i bežično ih prenosi. Putem patentirane vizualizacije spike®_polar, moment savijanja se ne prikazuje samo kao krivulja sile, već se mogu prikazati i sile svake pojedinačne rezne oštrice.

Prednosti 3D Finish visokoučinkovitih glodala
 • Visoka ekonomičnost, zbog velikih radijusa moguće su veće isporuke. Time se značajno skraćuje vrijeme trajanja postupka
 • Bolje površine: unatoč kraćim vremenima obrade, s velikim radijusima postiže se bolja kvaliteta površine
 • HA držač: Najbolja koncentričnost i najbolja kvaliteta balansiranja zbog cilindričnog držača
 • Univerzalne mogućnosti primjene: glodalo za tvrdi metal 3D Finish prikladno je za čelik, nehrđajući čelik, lijevano željezo, obojene metale, čelik otporan na toplinu i kaljeni čelik
Prednosti fine obrade
 • 3D-Finish: 90%-tna ušteda vremena
 • CAM: jednostavno programiranje najnovijih alata
 • Nadzor procesa: ToolScope ostvaruje svaku strategiju nadzora
 • Kombinacija s alatom spike_mobile: Prihvat i ocjenjivanje najmanjih sila
 • Suradnja između tri jaka partnera: CERATIZIT, OpenMind i Pro-micron

Sažetak: kombinacija odgovarajućeg odabira alata, programiranja i pouzdanog nadzora procesa ima ogromne prednosti

Kod grube obrade se pokazalo kako kombinacija pravog odabira alata s alatom MonsterMill PCR Uni i strategije obrade kao što su trohoidno glodanje, HPC i 5-osno spiralno bušenje u hyperMILL®-u osigurava pouzdane procese. To podržava ToolScope, koji brzo otkriva mjerenja „u procesu“ i odstupanja od referentnog procesa te reagira na ta mjerenja. Tim se rezultatom vijek trajanja alata može produžiti do 5 %, a vrijeme ciklusa može se skratiti za 5 do 15 %.Proces fine obrade sa značajkom 3D Finish glodala kružnih segmenata i specifičnim hyperMILL® programiranjem također postiže impresivne rezultate: Vrlo dobre površine čak i kod velikih isporuka, dulji vijek trajanja alata i fenomenalno vrijeme obrade koje je do 90 % kraće. Zahvaljujući nadzoru procesa i trošenja u značajci ToolScope, u kombinaciji s finim senzorima spike®_mobile, završna obrada se može optimalno iskoristiti u smislu iskorištenja alata i kvalitete obratka.

Smart Manufacturing: Save 90% process time

Process-safe milling by using the latest tooling technologies, innovative CAM solutions and reliable process monitoring.