Termelékenység és hatékonyság

A legfontosabb kritériumok a hántolást végző ügyfeleink számára – a nagyfokú folyamatbiztonság mellett – a nagy forgácsleválasztási sebesség, a tökéletes rúdfelületi minőség és az alakhűség. A fenti követelmények előfeltétele a megfelelő hántológép kiválasztása. A különböző megmunkálási változatok és az egyszeres, kettős vagy háromszoros kazettás rendszerben kombinált váltólapkák különböző hajtásteljesítményt igényelnek a hántológéptől. A szükséges P [kW] hajtásteljesítmény hozzávetőleges kiszámításához az alábbi képletet használjuk, amelynek segítségével meghatározható az alkalmazható élek / váltólapkák száma:

Képlet a hajtásteljesítmény kiszámításához:

vc = forgácsolási sebesség (m/min)

ap = fogásmélység (mm)

f = kazettánkénti előtolás (mm/ford.)

kc1.1 = fajlagos forgácsolóerő (N/mm2)

Fontos megjegyezni, hogy az így számított hozzávetőleges hajtásteljesítmény csak egy kazettarendszerre vonatkozik. Ha a hántológép 4 kazettával / szerszámtartóval ellátott hántolófejjel van felszerelve, akkor a képlet segítségével kiszámított hajtásteljesítményt meg kell szorozni a 4-gyel. A fogásmélységnél figyelembe kell venni, hogy a TANDEM és a TRIO rendszer esetében összeadódnak a nagyoló- és simítólapkák egyedi radiális fogásmélységei.

Előtolás és fogásmélység

A termelékenységet leginkább befolyásoló két tényező az előtolás és a fogásmélység, de ezeket korlátozzák a hántológép és a hántolószerszámok lehetőségei és karbantartási állapota, illetve a nyersanyag állapota, amely elkerülhetetlen rezgéseket okoz. A termelékenység és a termékminőség végeredményben a hántolási folyamat rezgéseinek csökkentésén múlik.

A megmunkálandó anyag minőségének és keménységének megfelelően kialakított támasztó élszalag további segítséget nyújt a folyamatbiztonság eléréséhez a hántolási folyamatban. A támasztó élszalag szögének névleges értéke befolyásolja, hogy a tengelyirányban párhuzamosan elhelyezkedő simítólapkán kialakul-e hátszög a rúd és a támasztó élszalag között (ebben az esetben pozitív lapkáról beszélünk), vagy alakzáró módon helyezkedik el a rúdon (semleges körülmények), vagy erős nyomást fejt ki a rúd anyagára (negatív lapka). A különböző anyagok megmunkálásához azokhoz igazított, egyedi tulajdonságokkal rendelkező váltólapkák szükségesek. A támasztó élszalag szöge és a mellékél hossza befolyásolja a rúd felületi minőségét. Természetesen nem feledkezhetünk meg az adott ap fogásmélységnek megfelelő váltólapka kiválasztásáról sem. Az anyag tulajdonságaihoz igazított, egyedi forgácstörő hornyok használható hosszúságúra törik a hántolás során keletkező forgácsot.

Itt lényeges szerepet kap a fogásmélység. Nagyolómegmunkáláshoz, közepes megmunkáláshoz és simítómegmunkáláshoz is kínálunk megfelelő váltólapkákat a rúdhántolás területén. A CERATIZIT forgácstörő hornyok jelölései is utalnak az alkalmazási területre, vagyis az ap fogásmélységre. Az „R” (rough = durva) betűvel jelölt forgácstörő hornyokat 3,0 mm-nél nagyobb fogásmélység esetén, az „M” (medium = közepes) betűvel jelölteket 1,0 és 3,0 mm közötti fogásmélység esetén, az „F” (fine = finom) betűvel jelölteket pedig 1,0 mm-nél kisebb fogásmélység esetén kell használni. Ezek kivétel nélkül alkalmasak simításra. A megfelelő kiválasztással a lehető legjobb forgácsolási tulajdonságokat lehet elérni, a forgácsolóerők optimálisan tudnak eloszlani a váltólapkán, így hosszú éltartam érhető el. A TANDEM kazettás rendszerekben a fogásmélység nagy részét a nagyolólapkának kell felvennie. A simítólapka fogásmélységének – a lapka típusától függően – 0,5 és 1,8 mm között kell lennie.