Jakość powierzchni

Średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej Ra (DIN 4768)
jest średnią arytmetyczną wszystkich wartości profilu chropowatości R na całej długości odcinka pomiarowego  lm.

Wartość średnia wysokości profilu chropowatości Rz (DIN 4768)
jest średnią arytmetyczną pojedynczych wysokości profilu chropowatości z kolejnych pięciu odcinków elementarnych le.

Pojedyncza wysokość profilu chropowatości Z1 ... Z5
jest pionową odległością pomiędzy najwyższym wzniesieniem profilu  i najniższym wgłębieniem profilu R wewnątrz odcinka elementarnego le.

Maksymalna wysokość profilu chropowatości Rt (DIN 4768/1)
jest to odległość między linią maksymalnego wzniesienia a linią maksymalnego wgłębienia wewnątrz odcinka pomiarowego (odcinka odniesienia) profilu przefiltrowanego zgodnie z DIN 4768 arkusz 1.

Jakości powierzchni według procesów produkcji

Oznaczenie jakości powierzchni 
wg ISO 1302
nowe 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Oznaczenie jakości powierzchni 
wg ISO 3141
dotychczasowe ▼▼▼▼   ▼▼▼ ▼▼
Klasa chropowatości   N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej Ra [μm] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25 50
Wysokość chropowatości Rz [μm] 0,25 0,63 1 1,6 2,5 4-6,3 10 16-25 40 63 100 160
Toczenie wzdłużne Planowanie          
Szlifowanie wzdłużne średnicy
Szlifowanie poprzeczne średnicy
             

⬜ = chropowatość (osiągana specjalnymi metodami)

= chropowatość (osiągana w normalnej praktyce warsztatowej)

⬛ = chropowatość (osiągana w obróbce zgrubnej)