Zastosowanie podkładek z węglika spiekanego

Istotnym punktem dla bezproblemowego użycia narzędzi do łuszczenia prętów jest zastosowanie podkładki z węglika spiekanego, dopasowanej do zewnętrznego konturu płytki łuszczącej. Z jednej strony zapewnia ona płytce niezbędne podparcie w gnieździe płytki, a z drugiej strony chroni powierzchnię przylegania w gnieździe płytki przed deformacją i wgnieceniami. Dodatkowo, podkładka z węglika spiekanego zapobiega wypłukiwaniu oprawki narzędziowej w wyniku uderzenia wiórów, co często ma miejsce podczas procesów łuszczenia ze względu na ograniczone warunki panujące w głowicy łuszczącej. Zasadniczo krawędź skrawająca bocznego ostrza musi być podczas procesu łuszczenia dokładnie wyrównana z osią przedmiotu obrabianego. Krawędź skrawająca znajdująca się poniżej środka obrotu powoduje drgania. Krawędź skrawająca znajdująca się powyżej osi pręta powoduje duży nacisk skrawania, zwiększenie twardości powierzchni pręta i odkształcenie plastyczne płytki, co ostatecznie ma negatywny wpływ na jej żywotność. Prawidłowe położenie krawędzi skrawającej na osi pręta można regulować za pomocą podkładek o różnej grubości. Brak śladu zużycia na fazce ochronnej, wykruszenia na krawędzi skrawającej i duże zużycie łamacza wióra wskazują na to, że krawędź skrawająca znajduje się poniżej osi przedmiotu obrabianego. Ekstremalne zużycie fazki ochronnej przy niewielkim jednak zużyciu łamacza wióra wskazuje natomiast na to, że krawędź skrawająca znajduje się powyżej osi przedmiotu obrabianego.

Zastosowanie podkładek z węglika spiekanego zapobiega wypłukiwaniu, deformacji i wgłębieniom w uchwycie narzędziowym.

Podkładki z węglika spiekanego dopasowane do zewnętrznego konturu płytki.