Problemy z toczeniem i łuszczeniem – co może pomóc?

Działania w przypadku problemów z toczeniem

↑ podwyższyć, zwiększyć duży wpływ

⇧ podwyższyć, zwiększyć mały wpływ

↓ zapobiegać, zmniejszyć, duży wpływ

⇩ zapobiegać, zmniejszyć, mały wpływ

≈ sprawdzić, zoptymalizować

◾ zastosować

Rodzaj zużycia / Problemy z detalem
Zużycie na powierzchni przyłożenia Zużycie żłobkowe Zużycie karbu Pęknięcia poprzeczne Wykruszanie się narzędzia Działania zaradcze
      Prędkość skrawania vc
Posuw f
    Głębokość skrawania ap
    Kąt natarcia ścinu 35° obróbka mocno przerywana
    Kąt natarcia ścinu 25° obróbka ciągła, lekko przerywana
    Kąt natarcia ścinu 15° obróbka ciągła, lekko przerywana
      Promień naroża
  Zaokrąglenie
        Zamocowanie narzędzia
        Zamocowanie detalu
        Wysięg
      Wysokość kła
  Chłodziwo

↑ podwyższyć, zwiększyć duży wpływ

⇧ podwyższyć, zwiększyć mały wpływ

↓ zapobiegać, zmniejszyć, duży wpływ

⇩ zapobiegać, zmniejszyć, mały wpływ

≈ sprawdzić, zoptymalizować

◾ zastosować

Rodzaj zużycia / Problemy z detalem
Pęknięcie płytki Odpryski na powierzchni Jakość powierzchni Wibracje Tworzenie się zadziorów Rozwiązanie, działania zaradcze
    Prędkość skrawania vc
    Posuw f
        Głębokość skrawania ap
  Kąt natarcia ścinu 35° obróbka mocno przerywana
  Kąt natarcia ścinu 25° obróbka ciągła, lekko przerywana
  Kąt natarcia ścinu 15° obróbka ciągła, lekko przerywana
  Promień naroża
Zaokrąglenie
  Zamocowanie narzędzia
  Zamocowanie detalu
      Wysięg
  Wysokość kła
      Chłodziwo

Działania w przypadku problemów z łuszczeniem pręta

Problem Potencjalna przyczyna Rozwiązanie
Pręt nieokrągły Płytki nie są umieszczone na tym samym okręgu skrawania Wyregulować uchwyt, sprawdzić tolerancję płytek, w razie potrzeby zastosować płytki szlifowane 
  Pręt nie jest wsunięty centrycznie do głowicy łuszczącej Sprawdzić położenie rolek prowadzących
  Duże odchylenia materiału wyjściowego Sprawdzić odchylenia
     
Stopnie na powierzchni 
(wzór zęba piły)
Boczna krawędź skrawająca jednej lub kilku płytek nie jest równoległa do pręta Sprawdzić położenie bocznej krawędzi skrawającej, w razie potrzeby wyregulować

 

Posuw / obrót jest większy niż długość bocznej krawędzi skrawającej Zredukować posuw
  Złe mocowanie płytki
(brud w gnieździe płytki)
Sprawdzić mocowanie, oczyścić gniazdo płytki
     
Złe formowanie wióra Za mały posuw Zwiększyć posuw
  Zły łamacz wióra Sprawdzić dobór łamacza wióra
  Za mało chłodziwa Zwiększyć ilość chłodziwa
     
Karby Zła fazka ochronna Sprawdzić fazkę ochronną
  Boczna krawędź skrawająca za ostra, „haczy się“ Zaokrąglić krawędź
  Krawędź skrawająca znajduje się za daleko poniżej środka Sprawdzić wysokość
  Nieprawidłowo ustawione rolki prowadzące lub szczęki Sprawdzić ustawienie
     
Mocno rozproszone zużycie między jedną a drugą płytką Błędne ustawienie narzędzi 
(jedna płytka pracuje z większą głębokością skrawania niż druga)
Sprawdzić ustawienie narzędzi
     
Pęknięcia termiczne Zła fazka ochronna krawędzi skrawającej Zwiększyć szerokość fazki, zwiększyć kąt natarcia ścinu
  Za duży posuw Zmniejszyć posuw
  Za małe zaokrąglenie Bardziej zaokrąglić krawędź
  Zastosowano zły gatunek Zastosować bardziej ciągliwy gatunek