Produktywność i wydajność

Oprócz wysokiego stopnia niezawodności procesu najważniejszymi kryteriami dla naszych klientów zajmujących się łuszczeniem pręta są wysoka wydajność usuwania materiału, doskonała jakość powierzchni pręta i dokładność kształtu. Ważnym warunkiem wstępnym dla spełnienia powyższych wymagań jest wybór odpowiedniej obrabiarki do łuszczenia pręta – różne warianty obróbki i kombinacje systemów płytek wymiennych w systemach kasetowych SINGLE, TANDEM lub  TRIO wymagają różnych mocy napędowych obrabiarek do łuszczenia pręta. W celu przybliżonego obliczenia niezbędnej mocy napędu P [kW] należy skorzystać z poniższego wzoru, z pomocą którego można określić liczbę wymaganych krawędzi skrawających/płytek wymiennych:

Wzór do obliczenia mocy napędu:

vc = prędkość skrawania (m/min)

ap = głębokość skrawania (mm)

f = posuw na kasetę (mm/obr.)

Kc1.1 = współczynnik siły skrawania (N/mm2)

Należy pamiętać, że ta obliczona w przybliżeniu moc napędowa dotyczy tylko jednego systemu kaset. Jeżeli obrabiarka do łuszczenia pręta wyposażona jest w głowicę łuszczącą z 4 kasetami / saniami narzędziowymi, moc napędu, wyliczoną ze wzoru, należy pomnożyć przez 4. Dla głębokości skrawania ap należy wziąć pod uwagę, że w przypadku systemu TANDEM lub TRIO sumowane są poszczególne promieniowe głębokości skrawania wszystkich płytek do obróbki zgrubnej i wykańczającej.

Posuw i głębokość skrawania

Największy wpływ na produktywność mają dwa czynniki: posuw i głębokość skrawania, które są jednak ograniczone możliwościami i stanem utrzymania obrabiarki i jej narzędzi do łuszczenia pręta, jak również stanem surowca, które to nieuchronnie generują drgania – redukcja  drgań w procesie łuszczenia pręta jest ostatecznie receptą na sukces dla produktywności i jakości produktu.

Dodatkowym wsparciem dla stabilności procesu łuszczenia pręta jest odpowiednia wersja fazki ochronnej, dopasowana odpowiednio do jakości i twardości obrabianego materiału. Wartość nominalna tego kąta fazki ochronnej  ma wpływ na to, czy płytka wykańczająca, umieszczona równolegle w kierunku osiowym pomiędzy prętem  a fazką ochronną, tworzy kąt przyłożenia – mówimy wtedy o płytkach pozytywnych, czy też styka się dokładnie powierzchnią z powierzchnią pręta – mówimy wtedy o płytce neutralnej, czy też wywiera ogromny nacisk na materiał pręta – wtedy mówimy o płytkach negatywnych. Różne materiały wymagają dostosowanych do nich właściwości wspomagających płytki. Kąt fazki ochronnej i długość bocznej krawędzi skrawającej wpływają ostatecznie na jakość powierzchni pręta. Nie należy również zapominać o doborze odpowiedniej płytki do danej głębokości skrawania ap. Łamacze wiórów, które są specjalnie dostosowane  do właściwości materiału, łamią wióry powstałe w procesie łuszczenia pręta na długość, pozwalającą na ich łatwe usuwanie.

Niebagatelną rolę odgrywa tutaj głębokość skrawania. Jak już opisano w poprzednich rozdziałach, w obróbce łuszczenia pręta znajdziemy odpowiednie płytki do obróbki zgrubnej, obróbki średniej i obróbki wykańczającej. Oznaczenia łamaczy wióra CERATIZIT wskazują już na zakres zastosowania – głębokość skrawania ap. Łamacze wióra z oznaczeniem literą „R” (rough) powinny być stosowane dla głębokości skrawania większych niż 3,0 mm, z literą „M” (medium) dla głębokości skrawania pomiędzy 1,0 a 3,0 mm, a z literą „F” (fine) dla głębokości skrawania mniejszych niż 1,0 mm – te nadają się jednoznacznie do obróbki wykańczającej. Na podstawie takiej selekcji uzyskuje się najlepsze  możliwe właściwości skrawania, siły skrawania są optymalnie przekładane na płytki i w ten sposób  uzyskuje się optymalną trwałość narzędzia. W konstrukcji systemów kasetowych TANDEM większość głębokości skrawania powinna być obrabiana płytką do obróbki zgrubnej, głębokość skrawania płytki wykańczającej – w zależności od rodzaju płytki wykańczającej – powinna wynosić od 0,5 do 1,8 mm.