Różne metody mocowania

Podstawowym warunkiem uzyskania zadowalającego wyniku łuszczenia jest dokładne pod względem pozycji i bezpieczne mocowanie płytki do łuszczenia w narzędziu. W praktyce stosuje się dwie możliwości mocowania płytki: 

Zacisk śrubą mocującą

Mocowanie śrubowe ma następujące zalety:

W porównaniu z mocowaniem płytki za pomocą docisku mocującego, zacisk za pomocą śruby mocującej zawsze dokładnie pozycjonuje płytkę w gnieździe i dokładnie ją dociska zarówno promieniowo, jak i osiowo. System mocowania śrubowego jest rozwiązaniem ekonomicznym. Jako część zamienną należy utrzymywać jedynie śrubę mocującą. Dzięki bardzo zwartej konstrukcji bez wystających elementów unika się problemów z usuwaniem wiórów i zużywaniem się części mocujących.

Zacisk dociskiem mocującym

Docisk mocujący ma następujące zalety:

W przypadku śruby mocującej, aby obrócić  płytkę należy całkowicie wykręcić śrubę z narzędzia do łuszczenia. Dla porównania, przy mocowaniu za pomocą docisku mocującego trzeba jedynie lekko unieść docisk, aby można było obrócić lub wymienić płytkę.

Momenty dokręcające śrub mocujących

Gwint 8,8 maks. moment dokręcający [Nm] w zależności od klasy wytrzymałości 10,9 12,9
M4 3 4,6 6,1
M5 5,9 8,6 10
M6 10,1 14,9 17,4
M8 24,6 36,1 42,2
M10 48 71 83