Precyzyjne ustawienie uchwytów narzędziowych

Uchwyty regulowane

Uchwyty nieregulowane

Urządzenie montażowe do wstępnej regulacji uchwytu narzędziowego

Okrągłość i tolerancja średnicy produkowanych prętów stalowych o jasnej powierzchni zależy w dużej mierze od dokładności zestawu uchwytów narzędziowych. Dlatego też podczas produkcji prętów w precyzyjnych klasach tolerancji ISO, oprócz regularnego czyszczenia i konserwacji uchwytów do łuszczenia, konieczne jest poddanie ich zewnętrznej regulacji przed instalacją w głowicy łuszczącej:

W celu dokładnego wstępnego ustawienia długości zestawu uchwytów, czujnik zegarowy na listwie zeszlifowanej fazki ochronnej musi znajdować się możliwie dokładnie w środku bocznej krawędzi skrawającej. Aby wykluczyć różnice w pomiarach, punkt oporu na regulowanym klinie musi zostać wybrany dla każdego zestawu narzędzi w tym samym miejscu. Gwarantuje to, że wszystkie krawędzie skrawające płytek w zestawie uchwytów (zazwyczaj 4 do 8 uchwytów) pracują na tym samym okręgu skrawania i w ten sposób pozwalają uzyskać pożądaną okrągłość i chropowatość powierzchni pręta.