Wzory obliczeniowe i przykłady obróbki w zakresie łuszczenia prętów

Wzory obliczeniowe dla łuszczenia prętów

Prędkość skrawania (m/min)

Prędkość obrotowa głowicy łuszczącej (obr./min)

Posuw (mm/obr.)

Prędkość posuwu (mm/min)

Objętość skrawania (cm3/min)

Przykład obliczeń:

Płytka wymienna: YNUF 271220S50-M50 CTCP625
Średnica pręta: Ø 77 mm
Głębokość skrawania (ap): 1 mm
Posuw (f): 22 (mm/obr.)
Wybrana prędkość skrawania vc (Vc): 160 (m/min)

Obliczanie prędkości obrotowej:

Obliczanie prędkości posuwu:

Obliczanie objętości skrawania

Przeliczenie cal ↔ system metryczny

1 cal = 2,54 cm = 0,0254 m
1 stopa = 12 cali = 30,48 cm = 0,3048 m
1 metr = ok. 39,37 cali = ok. 3,2808 stóp

Wzory obliczeniowe dla łuszczenia prętów

Obróbka wykańczająca w systemie SINGLE

Głębokość skrawania ap = 1,2 mm
Średnica pręta = 28 mm h9
Materiał: Cf 53 W.Nr 1.1213

Współczynnik siły skrawania:
Kc1.1 = 1525 N/mm2

Płytka wymienna:
YNUF 241020-M50

f = 16 [mm/obr.]
vc = 135 (m/min)
→ P = 23 kW

Obróbka średnia w systemie SINGLE

Głębokość skrawania ap = 3 mm
Średnica pręta = 70 mm
Materiał: X 20 CrNi 17-2 W.Nr 1.4057

Współczynnik siły skrawania:
Kc1.1 = 1875 N/mm2

Płytka wymienna:
WNEU 161425-R50

f = 12 [mm/obr.]
vc = 100 (m/min)
→ P = 42 kW

Obróbka zgrubna i średnia w systemie TANDEM

Głębokość skrawania ap = 3,5 + 1,5 mm = 5 mm
Średnica pręta = 220 mm
Materiał: X6 CrNiMoTi 17-12-2 W.Nr 1.4571

Współczynnik siły skrawania:
Kc1.1 = 2150 N/mm2

Płytka wymienna:
RNMH 5018MO + YNUF 201220-M50

f = 14 [mm/obr.]
vc = 60 (m/min)
→ P = 54 kW

Obliczona moc obowiązuje tylko dla jednego uchwytu narzędziowego. W przypadku głowicy łuszczącej z czterema uchwytami narzędziowymi należy uwzględnić poczwórną moc.

Obliczanie średniej grubości wióra hm

Dla płytek wymiennych kształt L, N, T, W, Y

Dla płytek wymiennych kształt R