Łatwe i szybkie mocowanie sześciokątnych płytek do łuszczenia

Dzięki nowej, zgłoszonej do opatentowania, technice mocowania wymiana ostrza  również w sześciokątnych płytkach do łuszczenia jest teraz jeszcze łatwiejsza i szybsza. Kaseta, płytka do łuszczenia i system mocowania są optymalnie do siebie dopasowane: dzięki temu płytka jest bardzo mocno osadzona w kasecie i nie może się ani przekręcić ani poluzować w trakcie procesu produkcji.

Widok przekroju

Widok szczegółu strona spodnia

Nowa technika mocowania przekonuje łatwiejszą i szybszą wymianą krawędzi skrawającej:

  1. Śrubę mocującą poluzować o 180°
  2. Płytkę wymienną wyjąć z gniazda 
  3. Płytkę przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara o jedną krawędź skrawającą
  4. Płytkę wsunąć do gniazda
  5. Płytkę ponownie zamocować śrubą mocującą