Obróbka łopatki turbiny

1. MaxiMill 271 – Frez do płaszczyzn – ustawienie 45°

Usuwanie zgorzeliny walcowniczej

 • Stabilny kształt korpusu podstawowego do wysokich obciążeń
 • Głębokość skrawania do 8,4 mm
 • 8 użytkowych krawędzi skrawających na płytkę
 • Dwustronna negatywna płytka wymienna ze zintegrowanym kątem przyłożenia dla redukcji sił skrawania i bardzo spokojnej pracy

2. MaxiMill 273 – Frez do płaszczyzn – ustawienie 43°

Obróbka zgrubna rombu

 • Wysokie bezpieczeństwo procesu → również przy bezobsługowej produkcji
 • Głębokość skrawania do 3,5 mm
 • 16 krawędzi skrawających na płytkę
 • Geometria Masterfinish → dla doskonałej jakości powierzchni

3. MaxiMill HFC-TUR – Frez do zastosowania przy wysokich posuwach

Obróbka zgrubna pióra łopatki

 • Większy kąt natarcia niż w regularnym HFC → możliwa większa ap
 • Połączenie HFC i płytki okrągłej
 • Duże rowki wiórowe → doskonała ewakuacja wióra
 • Nadaje się doskonale do obróbki zgrubnej łopatki przy zastosowaniu każdego rodzaju strategii

4. MaxiMill 261 / 262 – Frez na płytki okrągłe

Obróbka zgrubna ceramiką pióra łopatki

 • Maksymalna wydajność → możliwa ponad 10x większa prędkość skrawania w
 • porównaniu z pełnym węglikiem
 • Niezwykle skrócony czas obróbki zgrubnej
 • Dodatnie płytki wymienne do obróbki przy zastosowaniu różnych strategii
 • Gatunek ceramiki SiAlON CTIS710 do frezowania stopów na bazie niklu

Informacja: System do frezowania z negatywnymi ceramicznymi płytkami okrągłymi → MaxiMill 262

5. MaxiMill 251 – Frez na płytki okrągłe

Wstępne wykańczanie łopatki płytkami okrągłymi z węglika spiekanego

 • Możliwość wykorzystania do różnych strategii obróbki zgrubnej
 • Stabilna, miękka płytka wymienna
 • Pozytywna pozycja mocowania płytki
  – mniejsza siła skrawania
  –- mniejsze siły skrawające
  – niestabilne detale
 • Idealny do obróbki wieloosiowej

6. System głowic wymiennych MultiLock

Obróbka wykańczająca pióra łopatki

 • Ekonomiczny, bezkonkurencyjny stosunek ceny do jakości
 • Opatentowany prosty i inteligentny chwyt Trigon
 • Wypełnia lukę pomiędzy frezami na płytki wymienne a frezami VHM
 • Nie jest wymagana dodatkowa obróbka
 • Ogromne spektrum produktów dla każdego zastosowania 

7. MaxiMill 252 – Frez na płytki okrągłe

Obróbka zgrubna stopy i głowicy łopatki

 • Dwustronna, negatywna płytka okrągła
 • 8 krawędzi skrawających na płytkę
 • Prosty system indeksowania
 • Nierówna podziałka zapewniająca spokojną pracę

8. MaxiMill 274 – Frez do płaszczyzn

Obróbka wykańczająca stopy i głowicy łopatki

 • Niezwykle pozytywna pozycja mocowania płytki → niewielkie siły skrawające, również w materiałach trudnoobrabialnych
 • Głębokość skrawania do 6 mm
 • 4 lub 8 krawędzi skrawających na płytkę do tego samego gniazda
 • Nierówna podziałka zapewniająca spokojną pracę

9. MaxiMill 211 – System do frezowania kątowego

Frezowanie rowków stopy i przejść

 • Ogromne spektrum produktów dla każdego zastosowania
 • Bezpieczne i spokojne cięcie dzięki specjalnemu kształtowi krawędzi skrawających, zwłaszcza przy frezowaniu wgłębnym
 • Nierówna podziałka zapewniająca spokojną pracę

10. Frezy specjalne z węglika

Frezowanie rowków stopy i przejść

 • Do obróbki promieni i rowków
 • Obróbka zgrubno-wykańczająca
 • Zoptymalizowane gatunki węglików i wysokowydajne powłoki do perfekcyjnej obróbki szerokiego zakresu materiałów
 • Wydajność i niezawodność procesu → geometria dostosowana do zastosowania,   nierówna podziałka zębów i zmienny skok rowka odprowadzającego wióry

Przykład zastosowania: Obróbka zgrubna ceramiką pióra łopatki (4)

 • Detal: Łopatka turbiny
 • Materiał: Nimonic 80A
 • Narzędzie: G261.32.R.03-1204
 • Płytka wymienna: RPGN 120400EN CTIS710
 • Obróbka: zgrubna heli

 

Parametr Produkt konkurencji CERATIZIT
Vc (m/min) 1000 1000
fz (mm/ząb) 0,1 0,1
Vf (mm/min) 2984 2984
ap (mm) 3 3
ae (mm) zmienna zmienna
emulsja bez bez
Trwałość (min) 5,5 8