Obróbka wału turbiny

1. Płytka wymienna LNMR: Toczenie ciężkie

Rozwiązania systemowe dla głębokości skrawania do 45 mm

 • Posuwy do 2,6 mm
 • Możliwość uzyskania głębokości skrawania do 45 mm
 • Perfekcyjna kontrola wióra
 • Najnowsze generacje gatunków węglików spiekanych

2. System do toczenia poprzecznego HX: Toczenie poprzeczne ciężkie

Narzędzia górne z łamaczem wióra dla perfekcyjnej ewakuacji wiórów

 • Maksymalne bezpieczeństwo procesu
 • Optymalna kontrola wióra z łamaczem wióra –R81
 • Stały program do szerokości skrawania 60 mm

3. Płytka wymienna DNMM: Toczenie wykańczające

Technologia Masterfinisch dla wysokiej jakość powierzchni przy ponadprzeciętnych posuwach

 • Najlepsza jakość powierzchni
 • Niewielki czas obróbki
 • Posuwy do 1,6 mm 

Przykład zastosowania: Toczenie ciężkie (1)

Detal: Wał turbiny
Materiał: 1.6967 X3CrNiMoN18-14

Dane

 • Narzędzie: HDHTR WK266-125.1LN50SC.75
 • Płytka wymienna:  LNMR 501432SN-R98 CTCP125
 • Vc = 35 (m/min)
 • ap = 0 - 45 (mm)
 • fz = 1,6 (mm)

W tej mocno przerywanej obróbce osiągnięta została trwałość, wynosząca 115 minut!

Wynik: Objętość wiórów w jednostce + 40% | Trwałość + 30% w porównaniu z konkurencją

Przykład zastosowania: Toczenie poprzeczne ciężkie (2)

Detal: Wał turbiny
Materiał: 1.6951 (24NiCrMoV10-10) – 1000N/mm²

Dane

 • Narzędzie: HDHON K36.1HX40HE
 • Płytka wymienna:  HX 40.24.90-R81 CTCP125
 • Vc = 35 - 43 (m/min)
 • ap = 40 (mm)
 • fz = 0,8 – 0,85 mm

→ Perfekcyjna kontrola wióra
→ Maksymalne bezpieczeństwo procesu 
→ Brak konieczności kalibracji nowej płytki do rowkowania po jej wymianie

Wynik: Perfekcyjna kontrola wióra | Maksymalne bezpieczeństwo procesu | Genialna trwałość

Przykład zastosowania: Toczenie wykańczające (3)

Detal: Wał turbiny
Materiał: 1.6967 X3CrNiMoN18-14

Dane

 • Narzędzie: PSC80-DDXNR-19-D07
 • Płytka wymienna:  DNMM 190724EN-R28Q CTCP115
 • Vc = 90 (m/min)
 • ap = 1,2 (mm)
 • f = 1,3 (mm/obr.)

→ Tu osiąga się wartości Ra między 2,12 – 2,22.